1
00:00:01,036 --> 00:00:03,982
Tak anglický král se chce oženit
s Beltranejou?

2
00:00:04,313 --> 00:00:05,764
Ty zvěsti nemusí být pravdivé.

3
00:00:06,418 --> 00:00:09,140
Markýzi, vždy na zvěstech něco je.

4
00:00:10,201 --> 00:00:12,096
Pacheco není původcem té myšlenky?

5
00:00:12,532 --> 00:00:13,811
Problém jste vy.

6
00:00:14,601 --> 00:00:16,854
Markýz ani kastilská šlechta

7
00:00:17,090 --> 00:00:19,256
nepřipustí, abyste vládl místo své dcery.

8
00:00:19,537 --> 00:00:21,072
Nepřipustíme žádnou diskuzi;

9
00:00:21,461 --> 00:00:23,955
Juana usedne na trůn, až přijde čas.

10
00:00:24,238 --> 00:00:26,249
Ať už jsou její schopnosti
vládnout jakékoliv.

11
00:00:26,313 --> 00:00:27,296
Je s ní...

12
00:00:31,650 --> 00:00:32,694
Filip je s ní.

13
00:00:35,427 --> 00:00:37,971
Nařídil jsem zapsat každé její bláznění.

14
00:00:38,802 --> 00:00:41,247
Nic nového o svém tchánu nesdělím,

15
00:00:41,525 --> 00:00:42,825
když řeknu, že je chamtivý a tvrdohlavý.

16
00:00:43,152 --> 00:00:46,299
Vážné důsledky může přinést
sňatek s "velkou dámou".

17
00:00:46,614 --> 00:00:50,448
Doufám, že vaši pánové ocení obezřetné
odstoupení od zasnoubení.

18
00:00:50,729 --> 00:00:53,116
Protože jste dobře arcivévodovi
posloužil v Anglii,

19
00:00:54,100 --> 00:00:57,741
pomozte mi ho přesvědčit,
aby poslal syna do Kastilie.

20
00:00:59,781 --> 00:01:02,854
Výsosti! Výsosti, váš syn.

21
00:01:03,430 --> 00:01:04,754
Pusťte mě!

22
00:01:05,096 --> 00:01:06,973
Zpropadeně, nechám vás popravit!

23
00:01:07,296 --> 00:01:09,021
Dobře, tvůj syn je v pořádku.

24
00:01:09,309 --> 00:01:12,900
........