1
00:00:01,001 --> 00:00:03,045
<i>VIDELI STE V HEROES REBORN</i>

2
00:00:03,754 --> 00:00:07,132
<i>- Po 13. júni ...
- Claire!</i>

3
00:00:07,174 --> 00:00:10,344
<i>tvoj brat otvoril tunel
pre vyvinutých ľudí.</i>

4
00:00:10,344 --> 00:00:14,264
Existuje jednotka na policajnom
oddelení, ktorá sa snaží odhaliť tunel.

5
00:00:14,264 --> 00:00:17,017
Veci idú tam, kde si pomyslíš,
keď sa ich dotkneš.

6
00:00:17,017 --> 00:00:18,894
Čo je to za zvrátené miesto?

7
00:00:21,063 --> 00:00:24,149
Potrebujem svoje zložky, aby som
dokázal vypátrať Molly Walkerovú.

8
00:00:24,149 --> 00:00:26,568
Dokáže vypátrať hocikoho,
stačí aby si naň len pomyslela.

9
00:00:26,568 --> 00:00:27,778
<i>Tá budova.</i>

10
00:00:29,238 --> 00:00:32,991
<i>- Tam zobrali môjho otca v hre.
- Miko! - Musím tam ísť.</i>

11
00:00:33,116 --> 00:00:36,453
<i>Renautas využíva Mollyine schopnosti
na vývoj nových technológii.</i>

12
00:00:36,453 --> 00:00:38,121
<i>Musíme ísť do Midianu
a zachrániť Molly.</i>

13
00:00:38,121 --> 00:00:40,457
Máme Molly Walkerovú.

14
00:00:57,057 --> 00:01:01,937
Priprav sa.
Prichádza ďalšia vlna.

15
00:01:01,937 --> 00:01:04,064
Sústreď sa, dieťa.

16
00:01:24,251 --> 00:01:27,838
Musíš sa viac koncentrovať.

17
00:01:27,838 --> 00:01:31,175
Možno ... nie som pripravená.

18
00:01:31,175 --> 00:01:34,678
Malina, tie búrky
sa budú iba zhoršovať.

19
00:01:34,887 --> 00:01:36,930
Svet bude čoskoro
potrebovať tvoje schopnosti.

20
00:01:41,351 --> 00:01:43,854
No tak, poďme!

21
00:01:43,854 --> 00:01:47,065
Prečo nejdeme lietadlom?

22
00:01:47,065 --> 00:01:49,568
A čo tak vlakom?

........