1
00:00:01,055 --> 00:00:02,648
<i>V minulém díle...</i>

2
00:00:02,758 --> 00:00:05,796
13. červen se nestal tak, jak říkají.

3
00:00:05,875 --> 00:00:09,343
Má dcera ten den zemřela.
Takový den prostě nezapomeneš.

4
00:00:09,421 --> 00:00:11,835
- Zírals na moji holku.
- Ne, nezíral.

5
00:00:12,133 --> 00:00:14,304
Slyšela jsem, co ti Brad udělal.
Je mi to líto.

6
00:00:19,637 --> 00:00:21,638
Tommy! Tvoje tajemství
je u mě v bezpečí.

7
00:00:21,755 --> 00:00:24,489
- Ty jsi El Vengador.
- Všichni máme tajemství.

8
00:00:26,521 --> 00:00:29,044
Můžeš si nasadit masku.
Jsi hrdina.

9
00:00:29,130 --> 00:00:31,044
Jsi Dívka s katanou!
Můžu to dokázat.

10
00:00:31,130 --> 00:00:34,114
Nejsem jako ta tvoje Dívka s katanou!

11
00:00:34,247 --> 00:00:37,786
Její meč je klíč. Schovaný pod podlahou
ve studovně jejího otce.

12
00:00:43,397 --> 00:00:45,738
- Proč jsi mě chtěl zabít?
- Řekls, ať to udělám.

13
00:00:45,850 --> 00:00:47,091
Vymazals mi paměť.

14
00:01:13,124 --> 00:01:15,603
<i>- Blíží se to.
- René!</i>

15
00:01:15,992 --> 00:01:17,788
<i>Co jsem musel zapomenout?</i>

16
00:01:18,238 --> 00:01:19,882
Vymazals mi paměť.

17
00:01:20,063 --> 00:01:21,414
Ne!

18
00:01:23,551 --> 00:01:25,251
René! René!

19
00:01:25,582 --> 00:01:28,582
<i>Co jsem musel zapomenout? Co?</i>

20
00:01:59,739 --> 00:02:02,973
Jsem si jistý, že čehokoliv se
dotknu, prostě přestane existovat.

21
00:02:03,190 --> 00:02:05,455
Myslím, že to trochu přeháníš.

22
00:02:06,081 --> 00:02:09,456
Měli bychom přijít na to,
jak tvoje schopnost funguje.

........