1
00:00:04,121 --> 00:00:08,827
Dobře, ve směru hodin, zlato.
Nebojuj s tím. Nech mě tě udělat.

2
00:00:08,851 --> 00:00:11,137
Co to je?

3
00:00:11,161 --> 00:00:13,507
Jediná věc,
kterou umí Millerovic muži udělat.

4
00:00:13,531 --> 00:00:15,437
Říkáme tomu Omáčka.

5
00:00:15,461 --> 00:00:16,807
- Smrdí to.
- Nesmrdí.

6
00:00:16,831 --> 00:00:18,807
Fawn přijde
na půlnoční fondue pohoštění.

7
00:00:18,831 --> 00:00:23,477
Neexistuje čokoláda nebo sýr,
který by ochutil chléb tak jako Omáčka.

8
00:00:23,501 --> 00:00:27,817
Tvoje přítelkyně k tobě poprvé přijde
a tys řekl Nickovi, ať uvaří?

9
00:00:27,841 --> 00:00:29,887
Pravda, za normálních okolností by
pro mě jídlo od Nicka bylo méně atraktivní

10
00:00:29,911 --> 00:00:31,717
než olizovat
podlahu v plážových umývárnách.

11
00:00:31,741 --> 00:00:35,751
Ale pro Fawn chci to nejlepší
a Omáčka je to nejlepší.

12
00:00:35,752 --> 00:00:38,551
To se máš.
Když jsi řekl "Fawn" a pak "fondue",

13
00:00:38,552 --> 00:00:40,551
myslela jsem,
že budeš postupovat ve stylu:

14
00:00:40,552 --> 00:00:42,051
Krok jedna: fondue.

15
00:00:42,052 --> 00:00:43,967
- Krok dva: obšťastnit Fawn.
- To není špatné.

16
00:00:43,968 --> 00:00:46,807
Jo, já si myslel:
"Fondue a Fawn je hotova."

17
00:00:46,831 --> 00:00:48,567
To je obojí dobrý.

18
00:00:48,591 --> 00:00:50,137
Hele, slyšel někdo o Cece?

19
00:00:50,161 --> 00:00:53,507
Protože mi neodpovídá na zprávy
a začínám se o ni bát.

20
00:00:53,531 --> 00:00:55,517
Jess se začíná tvé chování zdát...

21
00:00:55,541 --> 00:00:57,217
podezřelé.

22
00:00:57,241 --> 00:00:58,477
........