1
00:00:00,096 --> 00:00:01,704
Chci od církve někoho nového:

2
00:00:01,705 --> 00:00:03,755
někoho se zkušenostmi
v moderním životě.

3
00:00:03,756 --> 00:00:05,375
Nevadí ti to, že ne?

4
00:00:05,376 --> 00:00:07,027
Ne, samozřejmě, že ne, zlatíčko.

5
00:00:07,028 --> 00:00:08,864
Byl to tvůj otec.
Otče Dobbsi?

6
00:00:08,865 --> 00:00:11,598
Otče Dobbsi, tady Merrily.
Opravdu potřebuji vaši pomoc.

7
00:00:11,599 --> 00:00:14,295
Denzil Joy je mocný muž.

8
00:00:14,296 --> 00:00:16,655
- Scritch-scratch!
- Mocný a zlý.

9
00:00:16,656 --> 00:00:19,707
Řekli nám, že jste prošla
jakýmsi školením v okultních záležitostech.

10
00:00:19,708 --> 00:00:22,826
Nechte to být. Snažně vás prosím,
pro vaše vlastní dobro.

11
00:00:22,827 --> 00:00:25,672
Mami, jsi tak naivní.
Zatáhli tě do toho.

12
00:00:25,700 --> 00:00:28,796
Pokud jste slabá, dostanou vás, děvče.

13
00:01:16,257 --> 00:01:19,258
Midwinter of the Spirit S01E03
Přeložila: terinka.kavkova

14
00:01:32,056 --> 00:01:35,310
Myslel jsem, že se silou
svatého Tomáše Cantilupea,

15
00:01:35,311 --> 00:01:38,375
bych se tomu zlu mohl postavit, ale nemohu.

16
00:01:38,376 --> 00:01:40,255
Ani On nám nemůže pomoci.

17
00:01:40,256 --> 00:01:42,295
Ne proti nim.

18
00:01:42,296 --> 00:01:44,015
Ukázali se...

19
00:01:44,016 --> 00:01:46,066
Už nadále neskrývají své hříchy.

20
00:01:46,067 --> 00:01:48,434
Do svého rouhání jsou plně ponořeni.

21
00:01:48,435 --> 00:01:50,095
Bůh nám pomáhej.

22
00:01:50,096 --> 00:01:52,155
Bůh pomáhej tobě, Merrily.

23
00:01:56,216 --> 00:01:58,615
Cítím se hrozně, že jsem to neslyšela,
........