1
00:00:00,136 --> 00:00:02,255
V minulých dílech jste viděli…

2
00:00:02,354 --> 00:00:04,304
Ten voják má informace.

3
00:00:04,390 --> 00:00:05,973
Ví, kde je má žena.

4
00:00:06,058 --> 00:00:07,808
Ví, kde drží vašeho chlapce.

5
00:00:08,060 --> 00:00:09,810
Máma prostě nastoupila
do toho auta, tati.

6
00:00:09,895 --> 00:00:12,145
Protože…
chce pomáhat lidem.

7
00:00:12,314 --> 00:00:15,983
Až odsud vypadnu, budu
potřebovat týpka jako ty.

8
00:00:16,318 --> 00:00:18,619
Vypadneš?

9
00:00:19,955 --> 00:00:22,489
Nikdy jsem neviděl,
že by se proměnili tak rychle.

10
00:00:22,575 --> 00:00:25,325
Všichni ti lidé,
byly jich 2000.

11
00:00:25,494 --> 00:00:26,493
Co jste udělali?

12
00:00:26,662 --> 00:00:28,245
Zamkli jsme je na stadionu.

13
00:00:28,330 --> 00:00:29,830
Zavázal jsem dveře řetězem.

14
00:00:31,833 --> 00:00:35,402
hudba: "It Comes Back to Haunt Us"

15
00:01:46,996 --> 00:01:57,858
Titulky by ACIN & Ronnie
www.tvguru.cz/acin

16
00:02:07,722 --> 00:02:10,391
- Mami?
- Jděte si pro své věci.

17
00:02:10,393 --> 00:02:11,892
- Co se stalo?
- Musíme odsud.

18
00:02:11,894 --> 00:02:14,061
- Ale co se stalo?
- Hned, Chrisi.

19
00:02:14,063 --> 00:02:16,597
- Stráže odjíždějí pryč.
- Jo, viděli jsme je venku.

20
00:02:16,599 --> 00:02:18,566
- Rabovali.
- Odjíždějí oni, tak my také.

21
00:02:18,568 --> 00:02:20,388
Myslel jsem, že se to zlepšuje.
Myslel jsem, že vyhráváme.

22
00:02:20,508 --> 00:02:22,270
Ustupují.

........