1
00:00:00,080 --> 00:00:02,640
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,680 --> 00:00:04,500
Ten voják má informace.

3
00:00:04,540 --> 00:00:05,960
Ví, kde je má žena.

4
00:00:06,000 --> 00:00:07,780
Ví, kde je váš chlapec.

5
00:00:08,060 --> 00:00:09,860
Mamka prostě nastoupila, tati.

6
00:00:09,920 --> 00:00:12,100
Protože chce lidem pomáhat.

7
00:00:12,310 --> 00:00:16,780
Budu potřebovat někoho s tvými
schopnostmi, až se rozhodnu konat.

8
00:00:16,840 --> 00:00:18,610
Konat?

9
00:00:20,160 --> 00:00:22,920
Nikdy jsem je neviděl
tak rychle se měnit.

10
00:00:23,140 --> 00:00:25,500
Všichni ti lidé, celých
2 000, prostě...

11
00:00:25,560 --> 00:00:28,320
- Co jste udělali?
- Zamknuli jsme je v aréně.

12
00:00:28,360 --> 00:00:30,060
Já zajistil dveře řetězy.

13
00:01:51,000 --> 00:01:55,460
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

14
00:01:55,520 --> 00:01:59,100
<i>přeložil Xavik</i>

15
00:02:08,220 --> 00:02:10,200
- Mami?
- Jdi si sbalit věci.

16
00:02:10,260 --> 00:02:12,140
- Co se děje?
- Musíme jít.

17
00:02:12,180 --> 00:02:14,140
- Ale co se stalo?
- Hned, Chrisi.

18
00:02:14,180 --> 00:02:16,260
- Garda odjíždí pryč.
- Jo, viděli jsme je na ulicích.

19
00:02:16,340 --> 00:02:18,100
- Rabovali tam.
- Když oni odjíždějí, tak my také.

20
00:02:18,140 --> 00:02:20,600
Myslela jsem,
že se to lepší, že vítězíme.

21
00:02:20,660 --> 00:02:22,220
Ustupují.

22
00:02:22,260 --> 00:02:25,220
Není to tu pro nás bezpečné.
Teď jede každý za sebe.

23
........