1
00:00:00,001 --> 00:00:01,468
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,470 --> 00:00:04,433
- Takže nemám ALS?
- Myasthenia gravis.

3
00:00:04,435 --> 00:00:07,710
Patříš do rodiny, Tiano,
děj se co děj.

4
00:00:08,145 --> 00:00:10,699
Hej, nechtěl by sis vydělat?

5
00:00:10,701 --> 00:00:14,276
- Přiznejte vinu.
- Je mi fuk, kolik z nás zatknete.

6
00:00:14,278 --> 00:00:17,313
Pro mě budete jenom
černá děvka v laciných botách.

7
00:00:17,315 --> 00:00:21,970
Díky Mimi Whitemanové jsme získali
rozhodující podíl Empire.

8
00:00:21,972 --> 00:00:25,340
- Promiň, je to jenom byznys.
- Jo, jenom byznys. Že, Mimi?

9
00:00:25,342 --> 00:00:28,891
Lucious Lyon je Empire.
Bez něj je firma bezcenná.

10
00:00:28,893 --> 00:00:31,232
Pohřbím tvoje album, Hakeeme.

11
00:00:31,234 --> 00:00:33,992
Vypadněte z tátova domu,
zradili jste ho.

12
00:00:34,426 --> 00:00:38,085
- S kým si myslíš, že mluvíš?
- Skončila jsi?

13
00:00:42,911 --> 00:00:47,316
- Obětoval jsem firmě život.
- Moje album je vyřízený.

14
00:00:47,318 --> 00:00:49,133
Přestaňte kňourat.

15
00:00:49,135 --> 00:00:52,224
Nepotřebujeme to tu.
Založíme si vlastní firmu.

16
00:00:52,404 --> 00:00:56,018
Ráno jsem si říkala,
proč do toho nejít?

17
00:00:56,020 --> 00:00:57,684
Založíme si vlastní firmu.

18
00:00:57,686 --> 00:01:00,923
To ne, mami. Byznys se od doby,
kdy jsi s tátou začínala, změnil.

19
00:01:00,925 --> 00:01:04,184
To není špatný,
jen to chce super jméno.

20
00:01:04,186 --> 00:01:08,373
Máme Hakeema. Stačí, když
na album nahraje další píseň.

21
00:01:08,375 --> 00:01:11,300
Empire nám to album nedá.
Jamal ho chce přece pohřbít.

........