1
00:00:00,001 --> 00:00:01,946
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:01,948 --> 00:00:03,025
Pane Kane...

3
00:00:03,075 --> 00:00:05,187
my sázíme na zločin.

4
00:00:05,237 --> 00:00:06,750
Jmenuju se Johnson.

5
00:00:06,862 --> 00:00:07,961
Tohle je Herna.

6
00:00:08,011 --> 00:00:10,954
Cassandra je dealer.
A já jsem pit boss.

7
00:00:10,956 --> 00:00:13,802
- Odložíme to. To je Ginny.
- Pozdravuj ode mě ženu.

8
00:00:13,852 --> 00:00:14,625
Bývalou.

9
00:00:14,627 --> 00:00:18,044
- Nikdo neuvidí tvoji ostudu.
- Je to jenom tetování!

10
00:00:18,164 --> 00:00:21,031
Nelíbí se mi,
když tě nemám ve svém životě.

11
00:00:23,368 --> 00:00:24,535
Alexi!

12
00:00:24,585 --> 00:00:26,503
Ne. Ne.

13
00:00:26,505 --> 00:00:27,370
Ne.

14
00:00:27,372 --> 00:00:28,639
Kdo ji přivezl?

15
00:00:28,641 --> 00:00:31,508
Papíry podepsal nějaký agent FBI.

16
00:00:33,611 --> 00:00:35,011
Budu váš hráč.

17
00:00:35,013 --> 00:00:36,407
Vítejte v Herně.

18
00:00:36,457 --> 00:00:38,437
Mysleli jsme si,
že už se neuvidíme.

19
00:00:38,487 --> 00:00:41,189
Možná najdu toho,
kdo je zodpovědný za Ginny.

20
00:00:41,239 --> 00:00:42,277
A potom?

21
00:00:44,250 --> 00:00:45,500
Bude toho litovat.

22
00:00:46,468 --> 00:00:49,492
Ať to je kdokoliv,
bude toho litovat.

23
00:01:20,634 --> 00:01:23,062
999.
Vůz 29 pod palbou.

........