1
00:00:00,322 --> 00:00:02,118
<i>VIDELI STE V HEROES REBORN</i>

2
00:00:02,238 --> 00:00:04,926
- Oni ma zabijú!
- Viem, že som ťa videl 13. júna.

3
00:00:04,928 --> 00:00:08,697
A ty jediná mi môžeš povedať,
čo sa v skutočnosti stalo.

4
00:00:08,699 --> 00:00:09,898
Molly!

5
00:00:09,900 --> 00:00:11,733
Nie!

6
00:00:12,158 --> 00:00:14,421
S naším online procesorom, ...

7
00:00:14,541 --> 00:00:19,548
EPIC dokáže nájsť každého
vyvinutého človeka na planéte.

8
00:00:19,668 --> 00:00:21,768
Je to pasca!
Našli nás!

9
00:00:24,872 --> 00:00:27,805
Bože, čo sa to so mnou deje?

10
00:00:31,480 --> 00:00:34,028
<i>Viem, kto ti vzal meč.</i>

11
00:00:34,148 --> 00:00:36,064
<i>Volá sa Erika.</i>

12
00:00:36,184 --> 00:00:37,484
Ako dlho nás sleduješ?

13
00:00:37,486 --> 00:00:40,885
- S kým si sa rozprávala?
- Musíme odísť, Tommy.

14
00:00:45,894 --> 00:00:48,928
KAPITOLA ŠTVRTÁ
POTREBA VÄČŠINY

15
00:00:53,802 --> 00:00:57,504
<i>Ako nájdeme svoj
skutočný účel?</i>

16
00:00:57,506 --> 00:00:59,506
<i>Je to niečo s čím
sme sa narodili ...</i>

17
00:00:59,508 --> 00:01:01,808
<i>a máme to zapísané
v našom genetickom kóde?</i>

18
00:01:04,880 --> 00:01:09,315
<i>Alebo je to niečo, čo sa
musíme časom naučiť?</i>

19
00:01:09,317 --> 00:01:13,586
<i>Je to rastúce uvedomenie sa
zo životných radostí a útrap?</i>

20
00:01:13,588 --> 00:01:16,856
Mami?

21
00:01:16,858 --> 00:01:18,391
<i>Od našich milovaných, ...</i>

22
00:01:24,165 --> 00:01:28,067
<i>z našich strát, úspechov, ...</i>

23
........