1
00:00:01,452 --> 00:00:05,755
Pravdou je, že mne už nie je pomoci.
Viem, ako môj príbeh skončí.

2
00:00:05,757 --> 00:00:08,190
Ja som bol tam vonku
v kýbli a vystrašený.

3
00:00:08,192 --> 00:00:10,726
- A Dean...
- Urobil, čo sa dalo, aby ťa zachránil.

4
00:00:10,728 --> 00:00:13,096
Som mu to dlžný. Som mu dlžný všetko.

5
00:00:14,310 --> 00:00:16,090
DOTERAJŠIA CESTA

6
00:00:17,518 --> 00:00:18,401
Matka.

7
00:00:18,403 --> 00:00:20,469
- Pomôžeš mi?
- Zabiješ môjho syna?

8
00:00:20,471 --> 00:00:22,571
- Čo robíš?
- Zachraňujem svojho brata.

9
00:00:22,573 --> 00:00:24,640
Nepovedz bratovi, čo tu robíme.

10
00:00:27,215 --> 00:00:28,844
Rozlúskla ten kód.

11
00:00:51,002 --> 00:00:52,902
<i>Impetus bestiarum.</i>

12
00:00:52,904 --> 00:00:55,304
Boh uväznil temnotu

13
00:00:55,306 --> 00:00:59,375
a vytvoril znamenie,
ktoré slúži ako zámok aj kľúč.

14
00:00:59,377 --> 00:01:04,213
Znamenie nemožno odstrániť,
v takom prípade by sa temnota oslobodila.

15
00:01:19,190 --> 00:01:21,750
TERAZ

16
00:01:45,573 --> 00:01:47,006
Hej!

17
00:01:48,943 --> 00:01:51,110
Čo sa to dopekla deje?!

18
00:02:38,893 --> 00:02:40,259
Drž sa!

19
00:02:45,133 --> 00:02:47,133
Dean?!

20
00:02:47,135 --> 00:02:49,101
Dean?!

21
00:02:59,580 --> 00:03:01,781
Dean?

22
00:03:34,949 --> 00:03:36,415
Hej!

23
00:03:36,417 --> 00:03:38,384
Hej!

24
........