1
00:00:01,376 --> 00:00:03,170
<i>VIDELI STE V HEROES REBORN</i>

2
00:00:03,295 --> 00:00:05,964
- Oni ma zabijú!
- Viem, že som ťa videl 13. júna.

3
00:00:05,964 --> 00:00:09,760
A ty jediná mi môžeš povedať,
čo sa v skutočnosti stalo.

4
00:00:09,760 --> 00:00:10,928
Molly!

5
00:00:10,928 --> 00:00:12,763
Nie!

6
00:00:13,222 --> 00:00:15,474
S naším online procesorom, ...

7
00:00:15,599 --> 00:00:20,604
EPIC dokáže nájsť každého
vyvinutého človeka na planéte.

8
00:00:20,729 --> 00:00:22,814
Je to pasca!
Našli nás!

9
00:00:25,901 --> 00:00:28,862
Bože, čo sa to so mnou deje?

10
00:00:32,533 --> 00:00:35,077
<i>Viem, kto ti vzal meč.</i>

11
00:00:35,202 --> 00:00:37,120
<i>Volá sa Erika.</i>

12
00:00:37,246 --> 00:00:38,539
Ako dlho nás sleduješ?

13
00:00:38,539 --> 00:00:41,917
- S kým si sa rozprávala?
- Musíme odísť, Tommy.

14
00:00:46,922 --> 00:00:49,967
KAPITOLA ŠTVRTÁ
POTREBA VÄČŠINY

15
00:00:54,847 --> 00:00:58,559
<i>Ako nájdeme svoj
skutočný účel?</i>

16
00:00:58,559 --> 00:01:00,561
<i>Je to niečo s čím
sme sa narodili ...</i>

17
00:01:00,561 --> 00:01:02,855
<i>a máme to zapísané
v našom genetickom kóde?</i>

18
00:01:05,941 --> 00:01:10,362
<i>Alebo je to niečo, čo sa
musíme časom naučiť?</i>

19
00:01:10,362 --> 00:01:14,616
<i>Je to rastúce uvedomenie sa
zo životných radostí a útrap?</i>

20
00:01:14,616 --> 00:01:17,911
Mami?

21
00:01:17,911 --> 00:01:19,454
<i>Od našich milovaných, ...</i>

22
00:01:25,210 --> 00:01:29,089
<i>z našich strát, úspechov, ...</i>

23
........