1
00:00:00,228 --> 00:00:02,054
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,229 --> 00:00:05,234
- Oni mě zabijí!
- Vím, že jsem tě viděl 13. června.

3
00:00:05,474 --> 00:00:09,208
A ty jsi jediná, kdo mi může říct,
co se opravdu stalo.

4
00:00:09,496 --> 00:00:11,949
- Molly!
- Ne!

5
00:00:12,501 --> 00:00:14,571
S naším online procesorem

6
00:00:14,689 --> 00:00:19,587
EPIC dokáže lokalizovat
každého vyvinutého.

7
00:00:20,305 --> 00:00:21,875
Je to past! Našli nás!

8
00:00:25,012 --> 00:00:27,774
Bože! Co se to se mnou děje?

9
00:00:31,839 --> 00:00:34,183
Vím, kdo vzal tvůj meč.

10
00:00:34,286 --> 00:00:35,972
Jmenuje se Erica.

11
00:00:36,253 --> 00:00:37,553
Jak dlouho nás sledujete?

12
00:00:37,648 --> 00:00:41,039
- Kdo byl ten muž, se kterým si mluvila?
- Musíme jet, Tommy.

13
00:00:45,894 --> 00:00:50,014
KAPITOLA ČTVRTÁ
POTŘEBY VĚTŠINY

14
00:00:53,888 --> 00:00:56,708
<i>Jak najdeme svůj smysl bytí?</i>

15
00:00:57,701 --> 00:01:02,419
<i>Je to něco s čím se narodíme,
zapsané v našem genetickém kódu?</i>

16
00:01:05,059 --> 00:01:08,395
<i>Nebo je to něco,</i>
<i>co se časem musíme naučit</i>

17
00:01:09,542 --> 00:01:13,886
<i>rostoucím vědomím odvozeným</i>
<i>z radosti a utrpení života?</i>

18
00:01:14,149 --> 00:01:15,196
Mami?

19
00:01:16,990 --> 00:01:18,657
<i>Z našich lásek,</i>

20
00:01:24,438 --> 00:01:27,828
<i>našich ztrát, našich úspěchů</i>

21
00:01:28,590 --> 00:01:31,035
<i>a našeho utrpení.</i>

22
00:01:33,149 --> 00:01:36,313
Mami, to je v pořádku. Jsem tady.

23
00:01:37,511 --> 00:01:40,245
Jen jsem s tebou chtěla
........