1
00:00:01,428 --> 00:00:03,254
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,429 --> 00:00:06,434
- Oni mě zabijí!
- Vím, že jsem tě viděl 13. června.

3
00:00:06,674 --> 00:00:10,408
A ty jsi jediná, kdo mi může říct,
co se opravdu stalo.

4
00:00:10,696 --> 00:00:13,149
- Molly!
- Ne!

5
00:00:13,623 --> 00:00:15,693
S naším online procesorem

6
00:00:15,841 --> 00:00:20,739
EPIC dokáže lokalizovat
každého vyvinutého.

7
00:00:21,371 --> 00:00:22,941
Je to past! Našli nás!

8
00:00:26,156 --> 00:00:28,918
Bože! Co se to se mnou děje?

9
00:00:33,039 --> 00:00:35,383
Vím, kdo vzal tvůj meč.

10
00:00:35,486 --> 00:00:37,172
Jmenuje se Erica.

11
00:00:37,453 --> 00:00:38,753
Jak dlouho nás sledujete?

12
00:00:38,848 --> 00:00:42,239
- Kdo byl ten muž, se kterým si mluvila?
- Musíme jet, Tommy.

13
00:00:47,008 --> 00:00:51,128
KAPITOLA ČTVRTÁ
POTŘEBY VĚTŠINY

14
00:00:55,088 --> 00:00:57,908
<i>Jak najdeme svůj smysl bytí?</i>

15
00:00:58,901 --> 00:01:03,619
<i>Je to něco s čím se narodíme,
zapsané v našem genetickém kódu?</i>

16
00:01:06,259 --> 00:01:09,595
<i>Nebo je to něco,</i>
<i>co se časem musíme naučit</i>

17
00:01:10,742 --> 00:01:15,086
<i>rostoucím vědomím odvozeným</i>
<i>z radosti a utrpení života?</i>

18
00:01:15,349 --> 00:01:16,396
Mami?

19
00:01:18,190 --> 00:01:19,857
<i>Z našich lásek,</i>

20
00:01:25,638 --> 00:01:29,028
<i>našich ztrát, našich úspěchů</i>

21
00:01:29,790 --> 00:01:32,235
<i>a našeho utrpení.</i>

22
00:01:34,349 --> 00:01:37,513
Mami, to je v pořádku. Jsem tady.

23
00:01:38,711 --> 00:01:41,445
Jen jsem s tebou chtěla
........