1
00:00:01,531 --> 00:00:02,992
Pravdou je…

2
00:00:02,993 --> 00:00:04,035
že mě už nespasíš.

3
00:00:04,036 --> 00:00:05,829
Vím, jak můj příběh skončí.

4
00:00:05,830 --> 00:00:08,081
I já jsem tam byl,
sám a vyděšený.

5
00:00:08,082 --> 00:00:10,500
- A Dean…
- …pro tvou záchranu udělal vše.

6
00:00:10,501 --> 00:00:13,170
Dlužím mu to.
Dlužím mu za všechno.

7
00:00:14,713 --> 00:00:16,257
„Stalo se mnohé“

8
00:00:17,049 --> 00:00:18,299
Matko.

9
00:00:18,300 --> 00:00:20,093
- Pomůžeš mi?
- Zabít mého syna?

10
00:00:20,094 --> 00:00:22,470
- Co to děláš?
- Zachraňuji svého bratra.

11
00:00:22,471 --> 00:00:23,931
Neříkej bráchovi, co děláme.

12
00:00:27,143 --> 00:00:28,519
Rozlouskla to.

13
00:00:50,875 --> 00:00:53,001
Impetus bestiarum.

14
00:00:53,002 --> 00:00:55,378
Bůh Temnotu uvěznil

15
00:00:55,379 --> 00:00:59,382
a vytvořil Znamení jako klíč i bránu.

16
00:00:59,383 --> 00:01:04,305
Znamení nesmí být odstraněno,
jinak bude Temnota osvobozena.

17
00:01:19,403 --> 00:01:21,405
„Nyní“

18
00:01:48,682 --> 00:01:50,851
Co se to sakra děje?

19
00:02:39,066 --> 00:02:40,943
Drž se!

20
00:02:45,072 --> 00:02:47,073
Deane?!

21
00:02:47,074 --> 00:02:49,034
Deane?!

22
00:02:59,503 --> 00:03:01,714
Deane?!

23
00:03:42,463 --> 00:03:43,797
Jsi v pořádku?

24
00:03:47,176 --> 00:03:49,218
........