1
00:00:03,571 --> 00:00:06,427
<i>Začíná pradávný svět.</i>

2
00:00:06,547 --> 00:00:09,436
<i>Slunce pod obzorem spí.</i>

3
00:00:09,900 --> 00:00:12,226
<i>A svět je vzhůru nohama.</i>

4
00:00:12,904 --> 00:00:15,738
<i>V noci koná se naše hostina.</i>

5
00:00:18,255 --> 00:00:20,492
<i>Po staletí jsem pro ně tančila.</i>

6
00:00:20,612 --> 00:00:23,943
<i>Pro ty, kdo touží po krvi.
Pro ty, kdo berou duše.</i>

7
00:00:24,063 --> 00:00:26,173
<i>Přiváděla jsem jim ztracené,</i>

8
00:00:26,220 --> 00:00:29,259
<i>problémové i zoufalé.</i>

9
00:00:31,028 --> 00:00:33,671
<i>Teď jsem volná.</i>

10
00:00:33,791 --> 00:00:37,717
<i>A svět je znovu naruby.</i>

11
00:00:37,837 --> 00:00:41,684
<i>Žízní po pomstě.
A nic je nezastaví.</i>

12
00:00:41,723 --> 00:00:44,484
<i>Žádné hranice, žádné meze.</i>

13
00:00:44,532 --> 00:00:46,254
<i>Jdou si pro mě,</i>

14
00:00:46,301 --> 00:00:48,864
<i>ale já si přijdu pro ně.</i>

15
00:00:48,984 --> 00:00:51,212
<i>Jejich krvavá říše padne.</i>

16
00:00:51,332 --> 00:00:55,893
<i>A já nespočinu,
dokud nelehne popelem...</i>

17
00:01:31,295 --> 00:01:33,445
- Jak se vede, krasavče?
- Jako ve snu.

18
00:01:33,501 --> 00:01:36,365
- A co tobě?
- Skvěle. Jsem Alice.

19
00:01:36,485 --> 00:01:40,467
- Co si dáš?
- Já nevím. Třeba...

20
00:01:40,587 --> 00:01:42,450
Talíř nachos a Jim Beam bez ledu?

21
00:01:42,466 --> 00:01:44,489
Jasně, čistý a pálivý.

22
00:01:44,806 --> 00:01:46,369
A Alice...

23
00:01:46,718 --> 00:01:49,812
A vyřiď panu Malvadovi, že se
na něj přišel podívat Seth Gecko.

24
........