1
00:00:07,400 --> 00:00:10,320
Strávil jsem většinu svého
života snahou pochopit

2
00:00:10,320 --> 00:00:12,240
síly, které formovaly naši planetu.

3
00:00:12,240 --> 00:00:14,560
a jako geologovi, se mi vždycky zdálo,

4
00:00:14,560 --> 00:00:17,160
že skály jsou jádrem věcí.

5
00:00:21,880 --> 00:00:26,360
Ale nyní jsem objevil, že nejen
sopky a srážky kontinentů

6
00:00:26,360 --> 00:00:29,600
řídily největší Zemské změny,

7
00:00:29,600 --> 00:00:33,080
protože v rozhodujících
okamžicích její historie,

8
00:00:33,080 --> 00:00:36,040
další síla pomohla vytvořit
planetu, na které žijeme…

9
00:00:37,240 --> 00:00:39,600
…rostliny.

10
00:00:41,080 --> 00:00:43,840
Je to úplně nový příběh o Zemi,

11
00:00:43,840 --> 00:00:47,040
odhalující, jak v její nejstarší historii,

12
00:00:47,040 --> 00:00:49,520
rostliny tvarovali náš svět.

13
00:00:52,880 --> 00:00:57,160
Zatím jsme viděli, jak rostliny
a jejich předkové začali

14
00:00:57,160 --> 00:00:59,960
tím, že vytvořili naši
životodárnou atmosféru.

15
00:00:59,960 --> 00:01:04,240
Dýchám kyslík, který byl vytvořen
před dvěma a půl miliardami let.

16
00:01:05,960 --> 00:01:09,800
Využili světlo ze slunce,

17
00:01:09,800 --> 00:01:11,880
přinášejíce energii našemu světu.

18
00:01:11,880 --> 00:01:14,840
A vytvořili úrodnou půdu,

19
00:01:14,840 --> 00:01:17,840
což umožnilo životu kolonizovat zemi.

20
00:01:26,960 --> 00:01:30,040
Ale další kapitola
nás vezme ještě dále,

21
00:01:30,040 --> 00:01:34,160
protože výkonná novinka
v rostlinné říši byla na cestě.

22
00:01:34,160 --> 00:01:37,360
Podrobí si to každý kout planety.

23
00:01:37,360 --> 00:01:41,400
Bude to tvarovat samotný povrch Země,
........