1
00:00:00,001 --> 00:00:01,418
Víte, i ti nejlepší spisovatelé

2
00:00:01,453 --> 00:00:03,533
byli nuceni zastávat
podivná zaměstnání.

3
00:00:03,568 --> 00:00:05,593
Faulkner byl pošťák.

4
00:00:05,626 --> 00:00:07,028
Kafka úředník!

5
00:00:07,060 --> 00:00:11,772
Jak jste řekli, trh s
novelizacemi stále roste,

7
00:00:11,823 --> 00:00:15,175
šíleně moc.

8
00:00:15,210 --> 00:00:18,039
Tak jsem připravil
seznam filmů,

9
00:00:18,071 --> 00:00:21,609
u kterých by mi nevadilo, kdybych
je pro vaši firmu znovelizoval.

10
00:00:21,642 --> 00:00:23,515
<i>Sedm samurajů,</i>

11
00:00:23,550 --> 00:00:25,262
<i>Nikdo mne nemá rád,</i>

12
00:00:25,297 --> 00:00:27,113
<i>Třicet dva krátkých
filmů o Glennu Gouldovi...</i>

13
00:00:27,148 --> 00:00:29,082
Jimmy, tady vás zastavíme.

14
00:00:29,115 --> 00:00:30,784
Ne všechny mají v názvu čísla.

15
00:00:30,817 --> 00:00:33,887
Nejsme oddělení, které
řeší novelizace filmů.

16
00:00:33,920 --> 00:00:36,340
Jsme v čele literární
propagace pro jednotky,

17
00:00:36,375 --> 00:00:38,926
jež vlastní naše
rodičovská firma,

18
00:00:38,959 --> 00:00:40,493
Burger Hole.

19
00:00:40,527 --> 00:00:42,236
Co to znamená?

20
00:00:42,271 --> 00:00:45,123
Dáváme přednost spíše
amorfním interním nápadům,

21
00:00:45,158 --> 00:00:48,096
které vykrystalizují díky
vesmíru Burger Hole

22
00:00:48,131 --> 00:00:49,972
a které mají co největší
mentální potenci.

23
00:00:50,007 --> 00:00:52,881
Například, tohle přišlo včera.

24
........