1
00:00:00,792 --> 00:00:01,584
„Dříve“

2
00:00:01,584 --> 00:00:04,337
Odstranění znamení
vypustilo na tento svět sílu,

3
00:00:04,337 --> 00:00:06,506
která by ho mohla zničit.

4
00:00:06,506 --> 00:00:08,299
Tohle je Temnota, že?
Musí být.

5
00:00:08,299 --> 00:00:10,385
A všichni jsou jak z „28 dní poté“?

6
00:00:10,385 --> 00:00:13,388
Jako by měli vzteklinu.
Nepřestali.

7
00:00:13,388 --> 00:00:15,849
Možná to byl ten kouř
a každý, kdo byl venku

8
00:00:15,849 --> 00:00:16,933
tomu byl vystaven.

9
00:00:16,933 --> 00:00:19,477
- To nebyl člověk.
- Proč ne? Zabil jsem Smrt.

10
00:00:19,477 --> 00:00:20,645
Jsem otevřený všemu.

11
00:00:20,645 --> 00:00:22,605
- Zakrváceli tě?
- Ano.

12
00:00:22,605 --> 00:00:24,482
- Možná je to přenosné.
- Půjdu já.

13
00:00:24,482 --> 00:00:26,276
Zachránili jste mou holčičku.

14
00:00:26,276 --> 00:00:28,319
Jmenuje se Amara.

15
00:00:28,319 --> 00:00:31,281
Podívej, nemůžeme čekat,
až umřou.

16
00:00:31,281 --> 00:00:33,366
Casse nezachráníme,
když tu budeme trčet.

17
00:00:33,366 --> 00:00:35,326
Nemůžu si pomoct.

18
00:00:35,326 --> 00:00:37,245
Stále žije.

19
00:00:37,245 --> 00:00:40,123
Bratři…
zabraňte mi v konání horšího.

20
00:00:43,376 --> 00:00:44,586
Tak jo, jdeme na to.

21
00:00:44,586 --> 00:00:48,173
Zachraňovat lidi
znamená všechny lidi.

22
00:00:48,173 --> 00:00:49,591
Jaký máš plán?

23
........