1
00:00:00,800 --> 00:00:01,802
VTEDY

2
00:00:01,804 --> 00:00:06,508
Odstránenie znamenia na tento svet
vypustilo silu, ktorá ho môže zničiť.

3
00:00:06,510 --> 00:00:08,610
Za to môže temnota, však?
Musí to tak byť.

4
00:00:08,612 --> 00:00:11,078
Ukáže sa a všetci
sú ako z filmu O 28 dní?

5
00:00:11,080 --> 00:00:13,381
Boli ako besní psi.
Neprestali.

6
00:00:13,383 --> 00:00:16,918
Možno to bol ten dym a ten,
kto bol vonku, tomu bol vystavený.

7
00:00:16,920 --> 00:00:18,420
- Neboli to ľudia.
- Prečo nie?

8
00:00:18,422 --> 00:00:20,655
Zabil som Smrť.
Som prístupný čomukoľvek.

9
00:00:20,757 --> 00:00:23,024
- Dostala sa na teba ich krv?
- Áno.

10
00:00:23,026 --> 00:00:24,892
- Môže to byť prenosné.
- Pôjdem.

11
00:00:24,894 --> 00:00:28,330
Zachráňte moje dievčatko.
Volá sa Amara.

12
00:00:28,332 --> 00:00:31,266
Pozri, môžeme proste
počkať, kým zomrú.

13
00:00:31,268 --> 00:00:33,668
Nemôžeme Cassa zachrániť,
ak trčíme v nejakej nemocnici.

14
00:00:33,670 --> 00:00:37,638
Nemôžem si pomôcť.
Je stále nažive.

15
00:00:37,640 --> 00:00:40,108
Bratia...Zabráňte mi
napáchať niečo horšie.

16
00:00:43,356 --> 00:00:44,789
Tak poďme na to.

17
00:00:45,391 --> 00:00:48,459
Zachraňovanie ľudí znamená
zachraňovanie všetkých.

18
00:00:48,461 --> 00:00:49,594
Čo máš v pláne?

19
00:00:49,796 --> 00:00:51,896
Zobrať Jennu a to dieťa
niekam do bezpečia.

20
00:00:51,898 --> 00:00:53,264
Bez výstrelu?

21
00:00:54,233 --> 00:00:55,533
Hej!

........