1
00:00:04,700 --> 00:00:06,820
Z pláni Južnej Afriky...

2
00:00:06,820 --> 00:00:09,700
...až k brehom Nového Škótska.

3
00:00:11,220 --> 00:00:13,700
V kostiach pravekých tvorov...

4
00:00:13,700 --> 00:00:14,740
V tom kameni je lebka.

5
00:00:15,740 --> 00:00:20,140
...hlboko vo vašej DNA
leží neuveriteľný príbeh.

6
00:00:20,140 --> 00:00:23,540
Príbeh vášho tela,
prečo má práve takú stavbu akú má.

7
00:00:27,380 --> 00:00:30,060
Vaša pokožka a vlasy,

8
00:00:31,300 --> 00:00:36,180
vaše zuby a mimoriadny sluch,
všetko sa dá vystopovať

9
00:00:36,180 --> 00:00:40,060
až k pravekým plazom,
ktoré kedysi ovládali Zem.

10
00:00:41,980 --> 00:00:45,780
Ich telá sformovali
významné zmeny v dejinách života.

11
00:00:47,940 --> 00:00:51,420
A toto dedičstvo tvaruje
aj naše dnešné telá.

12
00:00:57,100 --> 00:00:59,100
Volám sa Neil Shubin.

13
00:01:00,140 --> 00:01:04,220
Ako anatóm vnímam
ľudské telo inak než ostatní ľudia.

14
00:01:06,340 --> 00:01:09,460
Vidím v nás tieň
našej zvieracej minulosti,

15
00:01:14,140 --> 00:01:18,580
dávnych predkov, ktorí naše telá
tvarovali prekvapujúcim spôsobom.

16
00:01:20,300 --> 00:01:23,820
Pripravte sa na cestu späť do praveku.

17
00:01:27,380 --> 00:01:30,900
Ak chcete naozaj vedieť,
prečo vyzeráte tak, ako vyzeráte,

18
00:01:30,900 --> 00:01:34,020
je čas stretnúť sa s plazom v nás.

19
00:01:37,000 --> 00:01:39,000
Ryba v nás
Príbeh evolúcie

20
00:01:39,001 --> 00:01:43,001
Druhá časť
Plaz v nás

21
00:01:55,820 --> 00:01:59,460
Bolo to v malom mestečku Parrsboro
v Novom Škótsku

22
00:01:59,460 --> 00:02:03,700
keď som pred 25 rokmi
........