1
00:00:00,822 --> 00:00:02,415
Dohodli sme sa, že to, čo sa stalo,

2
00:00:02,440 --> 00:00:05,076
nezmení nič medzi nami,
ako keď sme boli len priatelia.

3
00:00:05,101 --> 00:00:07,241
- Bol to skvelý večer.
- Áno. To teda bol.

4
00:00:09,459 --> 00:00:10,762
Tvoj kamarát Jack Nesbitt.

5
00:00:10,787 --> 00:00:12,434
Je zapletený v špinavých obchodoch.

6
00:00:12,459 --> 00:00:15,341
Títo chlapi sem vozia ženy z
východnej Európy proti ich vôli.

7
00:00:15,366 --> 00:00:18,933
Povedz mi, ako môžem pomôcť.
- Za batériou: odpočúvacie zariadenie.

8
00:00:19,656 --> 00:00:21,144
Ukáž mi svoj telefón.

9
00:00:24,276 --> 00:00:25,244
Matt?

10
00:00:39,977 --> 00:00:41,124
Ahoj ségra.

11
00:00:41,149 --> 00:00:42,280
Antonio! Antonio.

12
00:00:42,305 --> 00:00:45,258
Myslím, že Casey má problémy.
- Hej, hej spomaľ. Čo sa deje?

13
00:00:46,274 --> 00:00:47,704
Som u neho doma.

14
00:00:47,728 --> 00:00:50,071
A jedno... jedno...
jedno z dievčat z klubu,

15
00:00:50,105 --> 00:00:52,484
je tu. Bola postrelená.

16
00:00:56,036 --> 00:00:57,890
Je mŕtva a ja neviem kde je Casey.

17
00:00:58,249 --> 00:01:00,193
Dobre, vyhľadáme ho
podľa jeho telefónu.

18
00:01:00,218 --> 00:01:01,405
Ukľudni sa.

19
00:01:02,350 --> 00:01:03,311
Dobre.

20
00:01:07,332 --> 00:01:08,605
Dobre, kde to je?

21
00:01:09,049 --> 00:01:11,704
Ona si všetko zapisuje do zošitu.
Kde ho skrýva?

22
00:01:11,713 --> 00:01:13,571
- On to nevie.
- Ale viem.

23
00:01:15,493 --> 00:01:16,922
Potrebujem chvíľku.
........