1
00:00:03,236 --> 00:00:06,085
Lidský mozek.
Proto jsem požádal Dr. Greyovou,

2
00:00:06,157 --> 00:00:08,225
zda by mi nepřenechala dnešní hodinu.

3
00:00:08,287 --> 00:00:12,000
Příroda stvořila nádherný stroj.
Nemyslíte?

4
00:00:12,070 --> 00:00:16,431
<i>Asi vás to překvapí, ale chirurg se
v hodinách anatomie může cítit nesvůj.</i>

5
00:00:16,498 --> 00:00:19,529
- Dáme se do toho?
- <i>Jsme zvyklí dávat tělo dohromady.</i>

6
00:00:19,583 --> 00:00:21,932
<i>Máme radši tkáň teplou, živou.</i>

7
00:00:22,020 --> 00:00:24,855
Vidíte, jak snadno jím čepel prochází?

8
00:00:25,037 --> 00:00:26,980
Jako nůž máslem.

9
00:00:27,592 --> 00:00:29,567
Tenhle velký kus želé

10
00:00:29,678 --> 00:00:32,737
je základním prvkem, který vás dělá...

11
00:00:33,234 --> 00:00:35,755
kým jste.
Povím vám zajímavost.

12
00:00:35,999 --> 00:00:40,947
Pokud se nechá mozek rozložit,
tak se obvykle rozteče.

13
00:00:41,209 --> 00:00:43,998
<i>Jakmile se chirurg
dívá na mrtvou tkáň...</i>

14
00:00:44,738 --> 00:00:46,393
Řekl jsem něco?

15
00:00:48,036 --> 00:00:50,616
<i>...je obvykle něco velice špatně.</i>

16
00:00:52,072 --> 00:00:54,431
Bože můj. Ježiš, to ne.

17
00:00:55,149 --> 00:00:56,867
Prosím, moc prosím.

18
00:00:56,946 --> 00:00:58,606
Ale ne.

19
00:00:58,739 --> 00:01:00,250
Ne!

20
00:01:00,643 --> 00:01:02,840
- Nazdar.
- Dělali jsme to?

21
00:01:02,920 --> 00:01:05,172
Jo, dělali. A ne jednou.

22
00:01:05,225 --> 00:01:07,173
Souhlasí. A bylo to super.

23
00:01:07,252 --> 00:01:11,159
- Ne, že bych chtěl pláchnout, ale...
- Bydlí tu i další lidi.
........