1
00:00:03,034 --> 00:00:05,970
Lidský mozek.
Proto jsem požádal Dr. Greyovou,

2
00:00:06,044 --> 00:00:08,219
zda by mi nepřenechala dnešní hodinu.

3
00:00:08,339 --> 00:00:12,165
Příroda stvořila nádherný stroj.
Nemyslíte?

4
00:00:12,437 --> 00:00:16,820
<i>Asi vás to překvapí, ale chirurg se
v hodinách anatomie může cítit nesvůj.</i>

5
00:00:16,900 --> 00:00:20,058
- Dáme se do toho?
- <i>Jsme zvyklí dávat tělo dohromady.</i>

6
00:00:20,178 --> 00:00:22,599
<i>Máme radši tkáň teplou, živou.</i>

7
00:00:22,689 --> 00:00:25,611
Vidíte, jak snadno jím čepel prochází?

8
00:00:25,798 --> 00:00:27,800
Jako nůž máslem.

9
00:00:28,531 --> 00:00:30,566
Tenhle velký kus želé

10
00:00:30,730 --> 00:00:33,882
je základním prvkem, který vás dělá...

11
00:00:34,394 --> 00:00:36,992
kým jste.
Povím vám zajímavost.

12
00:00:37,293 --> 00:00:42,392
Pokud se nechá mozek rozložit,
tak se obvykle rozteče.

13
00:00:42,762 --> 00:00:45,636
<i>Jakmile se chirurg
dívá na mrtvou tkáň...</i>

14
00:00:46,498 --> 00:00:48,203
Řekl jsem něco?

15
00:00:49,896 --> 00:00:52,555
<i>...je obvykle něco velice špatně.</i>

16
00:00:54,155 --> 00:00:56,586
Bože můj. Ježiš, to ne.

17
00:00:57,326 --> 00:00:59,117
Prosím, moc prosím.

18
00:00:59,177 --> 00:01:00,888
Ale ne.

19
00:01:01,175 --> 00:01:02,732
Ne!

20
00:01:03,137 --> 00:01:05,400
- Nazdar.
- Dělali jsme to?

21
00:01:05,483 --> 00:01:07,803
Jo, dělali. A ne jednou.

22
00:01:07,858 --> 00:01:09,876
Souhlasí. A bylo to super.

23
00:01:09,996 --> 00:01:14,022
- Ne, že bych chtěl pláchnout, ale...
- Bydlí tu i další lidi.
........