1
00:00:02,072 --> 00:00:03,665
Dohodli sme sa, že to, čo sa stalo,

2
00:00:03,690 --> 00:00:06,326
nezmení nič medzi nami,
ako keď sme boli len priatelia.

3
00:00:06,351 --> 00:00:08,491
- Bol to skvelý večer.
- Áno. To teda bol.

4
00:00:10,709 --> 00:00:12,012
Tvoj kamarát Jack Nesbitt.

5
00:00:12,037 --> 00:00:13,684
Je zapletený v špinavých obchodoch.

6
00:00:13,709 --> 00:00:16,591
Títo chlapi sem vozia ženy z
východnej Európy proti ich vôli.

7
00:00:16,616 --> 00:00:20,183
Povedz mi, ako môžem pomôcť.
- Za batériou: odpočúvacie zariadenie.

8
00:00:20,906 --> 00:00:22,394
Ukáž mi svoj telefón.

9
00:00:25,526 --> 00:00:26,494
Matt?

10
00:00:41,227 --> 00:00:42,374
Ahoj ségra.

11
00:00:42,399 --> 00:00:43,530
Antonio! Antonio.

12
00:00:43,555 --> 00:00:46,508
Myslím, že Casey má problémy.
- Hej, hej spomaľ. Čo sa deje?

13
00:00:47,524 --> 00:00:48,954
Som u neho doma.

14
00:00:48,978 --> 00:00:51,321
A jedno... jedno...
jedno z dievčat z klubu,

15
00:00:51,355 --> 00:00:53,734
je tu. Bola postrelená.

16
00:00:57,286 --> 00:00:59,140
Je mŕtva a ja neviem kde je Casey.

17
00:00:59,499 --> 00:01:01,443
Dobre, vyhľadáme ho
podľa jeho telefónu.

18
00:01:01,468 --> 00:01:02,655
Ukľudni sa.

19
00:01:03,600 --> 00:01:04,561
Dobre.

20
00:01:08,582 --> 00:01:09,855
Dobre, kde to je?

21
00:01:10,299 --> 00:01:12,954
Ona si všetko zapisuje do zošitu.
Kde ho skrýva?

22
00:01:12,963 --> 00:01:14,821
- On to nevie.
- Ale viem.

23
00:01:16,743 --> 00:01:18,172
Potrebujem chvíľku.
........