1
00:00:01,072 --> 00:00:01,863
„Dříve“

2
00:00:01,864 --> 00:00:04,616
Odstranění znamení
vypustilo na tento svět sílu,

3
00:00:04,617 --> 00:00:06,785
která by ho mohla zničit.

4
00:00:06,786 --> 00:00:08,578
Tohle je Temnota, že?
Musí být.

5
00:00:08,579 --> 00:00:10,664
A všichni jsou jak z „28 dní poté“?

6
00:00:10,665 --> 00:00:13,667
Jako by měli vzteklinu.
Nepřestali.

7
00:00:13,668 --> 00:00:16,128
Možná to byl ten kouř
a každý, kdo byl venku

8
00:00:16,129 --> 00:00:17,212
tomu byl vystaven.

9
00:00:17,213 --> 00:00:19,756
- To nebyl člověk.
- Proč ne? Zabil jsem Smrt.

10
00:00:19,757 --> 00:00:20,924
Jsem otevřený všemu.

11
00:00:20,925 --> 00:00:22,884
- Zakrváceli tě?
- Ano.

12
00:00:22,885 --> 00:00:24,761
- Možná je to přenosné.
- Půjdu já.

13
00:00:24,762 --> 00:00:26,555
Zachránili jste mou holčičku.

14
00:00:26,556 --> 00:00:28,598
Jmenuje se Amara.

15
00:00:28,599 --> 00:00:31,560
Podívej, nemůžeme čekat,
až umřou.

16
00:00:31,561 --> 00:00:33,645
Casse nezachráníme,
když tu budeme trčet.

17
00:00:33,646 --> 00:00:35,605
Nemůžu si pomoct.

18
00:00:35,606 --> 00:00:37,524
Stále žije.

19
00:00:37,525 --> 00:00:40,403
Bratři…
zabraňte mi v konání horšího.

20
00:00:43,656 --> 00:00:44,865
Tak jo, jdeme na to.

21
00:00:44,866 --> 00:00:48,452
Zachraňovat lidi
znamená všechny lidi.

22
00:00:48,453 --> 00:00:49,870
Jaký máš plán?

23
........