1
00:00:01,653 --> 00:00:02,753
VTEDY

2
00:00:02,755 --> 00:00:04,353
Metatron vzal moju svätožiaru.

3
00:00:05,055 --> 00:00:07,256
Anjeli. Padajú.

4
00:00:08,926 --> 00:00:10,092
Chýbal som vám?

5
00:00:11,529 --> 00:00:15,698
- Metatron, teraz si smrteľný.
- Ako sa zbavíme znamenia?

6
00:00:15,700 --> 00:00:18,467
- Neviem.
- Čo tabule?

7
00:00:18,469 --> 00:00:21,938
- Nie, v nich nie je nič o znamení.
- Zastreľ ho.

8
00:00:21,940 --> 00:00:25,274
Nie, nie! Nie. Tvoja svätožiara.
Zavediem ťa k nej.

9
00:00:25,276 --> 00:00:28,644
- Niečo nové o znamení? - Našiel
som túto "Knihu zatratených".

10
00:00:28,646 --> 00:00:30,780
- Pôjdem to omrknúť.
- Charlie, ďakujem.

11
00:00:30,782 --> 00:00:32,181
Arrivederci, trapáci.

12
00:00:32,183 --> 00:00:34,083
Rowena?

13
00:00:36,053 --> 00:00:37,420
Nemožné.

14
00:00:37,422 --> 00:00:40,890
Kainovo znamenie nedovolí
svojmu hostiteľovi ľahko zomrieť.

15
00:00:40,892 --> 00:00:44,393
- Čo tu dopekla robíš?
- Zachraňujem svojho syna.

16
00:00:44,395 --> 00:00:48,898
Matka povedala, že je znamenie
len kliatba a dá sa odvolať.

17
00:00:48,900 --> 00:00:50,133
Som v pohode, vďaka.

18
00:00:50,135 --> 00:00:53,069
Ani na sekundu neverím tomu,
že sa znamenia nezbavíš.

19
00:00:53,071 --> 00:00:55,104
Nejaké riešenie existuje
a my ho nájdeme.

20
00:00:55,106 --> 00:00:57,106
Dobre.

21
00:00:59,450 --> 00:01:00,800
TERAZ

22
00:02:12,684 --> 00:02:16,185
Kto dopekla si?
A prečo ma sleduješ?

........