1
00:00:01,950 --> 00:00:03,500
VTEDY

2
00:00:05,476 --> 00:00:08,845
Kainovo znamenie nenechá
hostiteľa tak ľahko zomrieť.

3
00:00:08,847 --> 00:00:12,249
- Je to len kliatba. Dá sa odstrániť.
- Toto je očistec.

4
00:00:12,251 --> 00:00:16,319
Na pobyte tam niečo bolo. Väčšina
dní bol ako boj z každej strany.

5
00:00:17,656 --> 00:00:20,324
Zdalo sa to tam prosté.

6
00:00:20,526 --> 00:00:25,228
Cuthbert Sinclair. Bol vymenovaný
"Majstrom kúziel". Vymklo sa mu to z rúk.

7
00:00:25,230 --> 00:00:27,831
Vodcovia ho nazvali výstredným
a nezodpovedným.

8
00:00:28,033 --> 00:00:31,134
- Skončili sme.
- Takže si si vybral Winchesterovcov?

9
00:00:31,136 --> 00:00:32,235
Vybral som si seba.

10
00:00:32,237 --> 00:00:34,004
"Kniha zatratených"
je kniha kúziel

11
00:00:34,006 --> 00:00:37,474
na vytvorenie alebo
nápravu hocijakého prekliatia.

12
00:00:37,476 --> 00:00:38,542
Ak tú vec preložíme,

13
00:00:38,544 --> 00:00:40,543
myslím, že z teba môžeme
odstrániť znamenie, Dean.

14
00:00:40,545 --> 00:00:42,078
Neverím ti, ale potrebujem pomoc.

15
00:00:42,080 --> 00:00:44,281
Chcem Kainove znamenie
dostať z môjho brata.

16
00:00:44,283 --> 00:00:46,883
A niečo mi hovorí, že ty ju
budeš vedieť rozlúštiť.

17
00:00:46,885 --> 00:00:48,251
Jedinou otázkou zostáva,

18
00:00:48,253 --> 00:00:51,254
- pomôžeš mi?
- Pohovoríme si o podmienkach?

19
00:01:08,305 --> 00:01:10,172
- Hej!
- Strať sa.

20
00:01:10,174 --> 00:01:13,476
Začal mi seriál.
Gramofón máš vo svojej izbe.

21
00:01:13,478 --> 00:01:16,312
- Otec má lepšie reproduktory.
- Máš smolu.

22
........