1
00:00:01,800 --> 00:00:03,099
VTEDY

2
00:00:03,101 --> 00:00:07,427
<i>Zničila si mi život, Ollivette.
Crucianti!</i>

3
00:00:08,070 --> 00:00:11,073
- To je ona?
- Poetická spravodlivosť.

4
00:00:11,275 --> 00:00:12,908
- Rodina Stynovcov.
- Idú po mne

5
00:00:12,917 --> 00:00:14,598
odkedy som vykopala Knihu zatratených.

6
00:00:14,620 --> 00:00:17,835
A všetky kúzla, ktoré použili
pochádzali z knihy nevýslovného zla.

7
00:00:17,856 --> 00:00:20,757
Moja rodina nikdy
neprestane hľadať tú knihu.

8
00:00:21,927 --> 00:00:25,862
Musíte zistiť, ako z Deana
odstrániť Kainovo znamenie,

9
00:00:25,864 --> 00:00:28,198
kým ho premení naspäť na démona?

10
00:00:28,200 --> 00:00:31,769
V tej knihe je liečba na znamenie.
Ale má svoju cenu. Musíme ju zničiť.

11
00:00:31,771 --> 00:00:34,204
Možno robiť to poza jeho
chrbát nie je najlepší nápad.

12
00:00:34,206 --> 00:00:35,705
Sam! Spáľ ju... hneď!

13
00:00:35,707 --> 00:00:39,542
A viem, že to život vám dáva
to zlé, aby ste to napravili dobrom.

14
00:00:39,544 --> 00:00:40,844
Pomôžeš mi?

15
00:00:40,846 --> 00:00:43,546
Ale niekedy to zlé je
naozaj zlé

16
00:00:43,548 --> 00:00:47,784
a to dobré...to vás môže
vyjsť poriadne draho.

17
00:00:47,786 --> 00:00:50,754
- Zabi môjho syna.
- Zabijem Crowleyho.

18
00:00:50,756 --> 00:00:56,092
- Dokážeš prečítať tú knihu?
- Prines mi Nadyin kódex a dám ti liek.

19
00:00:56,094 --> 00:01:00,296
- Mali sme dohodu.
- Chceš ísť von? Ponáhľaj sa.

20
00:01:01,300 --> 00:01:03,200
TERAZ

21
00:01:19,751 --> 00:01:23,120
- Musíte byť Eileen.
- Áno. Prišla som na pohovor.

22
........