1
00:01:39,876 --> 00:01:43,251
<i>Všechny nás pohání jedna věc. Peníze.</i>

2
00:01:44,501 --> 00:01:46,751
<i>Peníze jsou životní silou pro každého.</i>

3
00:01:56,584 --> 00:01:59,292
<i>V naší společnosti má vše svou cenu.</i>

4
00:02:00,667 --> 00:02:02,626
<i>Včetně mládí,</i>

5
00:02:03,334 --> 00:02:05,001
<i>snů,</i>

6
00:02:06,459 --> 00:02:07,876
<i>svědomí</i>

7
00:02:09,876 --> 00:02:11,167
<i>a spravedlnosti.</i>

8
00:02:31,251 --> 00:02:33,167
Nejsem dobrý policista.

9
00:02:42,876 --> 00:02:44,792
- Jasný?
- Ano.

10
00:02:55,834 --> 00:02:57,542
Co to sakra?

11
00:03:36,876 --> 00:03:38,501
Jsi strašně neopatrný.

12
00:03:48,876 --> 00:03:50,542
Který z vás je Blackie?

13
00:03:52,292 --> 00:03:53,792
Hádejte.

14
00:03:54,126 --> 00:03:55,667
Když uhodnete, vyhrajete cenu.

15
00:03:59,709 --> 00:04:01,292
V Hongkongu platí zákony.

16
00:04:01,542 --> 00:04:03,001
Dokážu se o vše postarat.

17
00:04:03,126 --> 00:04:04,834
Nepotřebujeme vás.

18
00:04:06,292 --> 00:04:07,751
Nejsme odsud.

19
00:04:07,876 --> 00:04:09,417
Vaše zákony na nás neplatí.

20
00:04:10,542 --> 00:04:12,376
Šéfe,

21
00:04:12,626 --> 00:04:14,167
je tu právník.

22
00:04:21,501 --> 00:04:22,209
Haló.

23
00:04:22,251 --> 00:04:24,251
Georgi, poslouchej!

24
00:04:24,584 --> 00:04:26,709
Od teďka mě Blackie zastupuje.

25
00:04:27,042 --> 00:04:29,459
Až o tý holce něco zjistíš...
........