1
00:01:45,876 --> 00:01:49,251
<i>Všechny nás pohání jedna věc. Peníze.</i>

2
00:01:50,501 --> 00:01:52,751
<i>Peníze jsou životní silou pro každého.</i>

3
00:02:02,584 --> 00:02:05,292
<i>V naší společnosti má vše svou cenu.</i>

4
00:02:06,667 --> 00:02:08,626
<i>Včetně mládí,</i>

5
00:02:09,334 --> 00:02:11,001
<i>snů,</i>

6
00:02:12,459 --> 00:02:13,876
<i>svědomí</i>

7
00:02:15,876 --> 00:02:17,167
<i>a spravedlnosti.</i>

8
00:02:37,251 --> 00:02:39,167
Nejsem dobrý policista.

9
00:02:48,876 --> 00:02:50,792
- Jasný?
- Ano.

10
00:03:01,834 --> 00:03:03,542
Co to sakra?

11
00:03:42,876 --> 00:03:44,501
Jsi strašně neopatrný.

12
00:03:54,876 --> 00:03:56,542
Který z vás je Blackie?

13
00:03:58,292 --> 00:03:59,792
Hádejte.

14
00:04:00,126 --> 00:04:01,667
Když uhodnete, vyhrajete cenu.

15
00:04:05,709 --> 00:04:07,292
V Hongkongu platí zákony.

16
00:04:07,542 --> 00:04:09,001
Dokážu se o vše postarat.

17
00:04:09,126 --> 00:04:10,834
Nepotřebujeme vás.

18
00:04:12,292 --> 00:04:13,751
Nejsme odsud.

19
00:04:13,876 --> 00:04:15,417
Vaše zákony na nás neplatí.

20
00:04:16,542 --> 00:04:18,376
Šéfe,

21
00:04:18,626 --> 00:04:20,167
je tu právník.

22
00:04:27,501 --> 00:04:28,209
Haló.

23
00:04:28,251 --> 00:04:30,251
Georgi, poslouchej!

24
00:04:30,584 --> 00:04:32,709
Od teďka mě Blackie zastupuje.

25
00:04:33,042 --> 00:04:35,459
Až o tý holce něco zjistíš...
........