1
00:00:04,973 --> 00:00:11,611
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:11,612 --> 00:00:13,709
<i>PRAVDIVÝ</i>

3
00:00:15,517 --> 00:00:19,726
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 1979.</i>

4
00:00:24,411 --> 00:00:26,707
<i>Jména přeživších byla změněna</i>

5
00:00:26,708 --> 00:00:30,431
<i>na jejich vlastní žádost.</i>

6
00:00:30,565 --> 00:00:36,153
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

7
00:00:59,601 --> 00:01:03,273
Překlad a časování - Anniie126

8
00:01:46,346 --> 00:01:49,869
Jeremy Kleiner
z Winnipegu píše:

9
00:01:51,648 --> 00:01:53,481
"Brzo se uzdravte, šéfiku."

10
00:01:53,482 --> 00:01:55,090
To je milý.

11
00:01:56,005 --> 00:01:58,391
A pak tu máme...

12
00:02:01,575 --> 00:02:04,775
Carter Bunch píše:
"Rvi se dál, ty starej parchante.

13
00:02:04,776 --> 00:02:06,830
"Ty nás přežiješ všechny."

14
00:02:16,620 --> 00:02:18,459
Indián Joe poslal porno.

15
00:02:23,198 --> 00:02:26,322
Tohle dejte Číňanům,
je to obvyklá výplata.

16
00:02:46,589 --> 00:02:48,623
Zavolej otce a strýčky.

17
00:02:48,624 --> 00:02:50,090
Musíme si promluvit.

18
00:02:59,021 --> 00:03:00,615
Už máš všechno hotovo?

19
00:03:00,616 --> 00:03:03,017
Ano, pane, pomáhal jsem
babičce s účtama.

20
00:03:03,018 --> 00:03:03,938
Poslala mě, abych tě přivedl.

21
00:03:03,939 --> 00:03:05,840
Chce, aby všichni přišli
do domu.

22
00:03:07,449 --> 00:03:09,422
Dodd je vevnitř.

23
00:03:12,340 --> 00:03:16,617
Bojoval v zákopech ve Francii,
v první světový.

........