1
00:00:01,020 --> 00:00:02,512
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:02,899 --> 00:00:04,910
Až budeme mít dost
informací na dokázání,

3
00:00:04,998 --> 00:00:07,119
že Black Dagger je skutečná,
půjdeme rovnou na FBI.

4
00:00:07,119 --> 00:00:08,603
Pracujeme spolu jako rodina.

5
00:00:08,723 --> 00:00:10,564
Peníze na Black Dagger
skončí v Itálii.

6
00:00:10,592 --> 00:00:12,164
Převod proběhne v bance

7
00:00:12,203 --> 00:00:13,321
v Římě za tři dny.

8
00:00:13,338 --> 00:00:15,408
Někdo tam musí být
a identifikovat toho, kdo si to vyzvedne.

9
00:00:15,440 --> 00:00:16,655
Pokud nedostaneme Alexe do Říma,

10
00:00:16,679 --> 00:00:18,291
ztratíme spojení s Black Dagger

11
00:00:18,411 --> 00:00:19,871
a je to jediná stopa, kterou máme.

12
00:00:20,091 --> 00:00:20,912
Ten disk.

13
00:00:23,418 --> 00:00:24,833
Dokumenty na té flashce,

14
00:00:24,839 --> 00:00:26,779
cos našel v bytě, byly zašifrované SVR.

15
00:00:26,899 --> 00:00:30,164
SVR věří, že Mikhail předal
ukradené soubory makléřovi.

16
00:00:30,212 --> 00:00:32,100
- Kde je jeho makléř?
- V Římě.

17
00:00:32,125 --> 00:00:34,189
Proč posílat jednotku přes půl světa

18
00:00:34,213 --> 00:00:36,287
hledat soubory,
které už ani neexistují?

19
00:00:36,309 --> 00:00:38,018
- Nebylo to naše rozhodnutí.
- Tak čí to teda bylo?

20
00:00:38,092 --> 00:00:38,965
Moje.

21
00:00:39,225 --> 00:00:40,872
Rád tě konečně poznávám, Alexi.

22
00:00:48,081 --> 00:00:51,960
<i>Řím, Itálie</i>

23
00:01:05,962 --> 00:01:08,212
<i>Alexi, mluv se mnou. Co se děje?</i>

........