1
00:00:00,273 --> 00:00:03,104
Tvoj kamoš Jack Nesbitt...
ide v nejakom špinavom podnikaní.

2
00:00:03,140 --> 00:00:05,990
Títo chlapi sem prevážajú ženy
z Východnej Európy proti ich vôli.

3
00:00:05,993 --> 00:00:07,125
Zabili Katyu.

4
00:00:07,127 --> 00:00:09,694
Ona si zhromažďovala informácie
o celej operácii.

5
00:00:09,696 --> 00:00:11,129
To čo sa stalo v klube,

6
00:00:11,131 --> 00:00:13,632
keď mi ten chlap priložil pištoľ
k mojej hlave...

7
00:00:13,634 --> 00:00:15,033
my otvorilo myseľ.

8
00:00:15,001 --> 00:00:18,169
Už ťa nikdy v živote nechcem stratiť.

9
00:00:18,205 --> 00:00:19,507
Som tehotná.

10
00:00:21,675 --> 00:00:22,841
Čo sa deje?

11
00:00:22,877 --> 00:00:24,283
Severide, odoberieme ti
tvoju hodnosť.

12
00:00:24,319 --> 00:00:25,158
Čože?

13
00:00:25,194 --> 00:00:27,446
Kapitán Patterson prevezme Oddiel 3,

14
00:00:27,448 --> 00:00:29,181
s okamžitou platnosťou.

15
00:01:10,357 --> 00:01:12,557
Takže sa držíme plánu, však?

16
00:01:12,593 --> 00:01:14,878
Rozhodne. Nič im nepovieme.

17
00:01:23,537 --> 00:01:25,437
Hej, čo pre vás môžem urobiť?

18
00:01:26,440 --> 00:01:28,535
Ja... Viem, že je to náhle,

19
00:01:30,574 --> 00:01:33,203
ale chcem pracovať na úrade
pre vyšetrovanie podpaľačstiev.

20
00:01:38,552 --> 00:01:39,677
Poručík?

21
00:01:40,188 --> 00:01:42,610
Podporujem jej rozhodnutie na 100%.

22
00:01:43,423 --> 00:01:46,717
Severide tam už volal mojím menom
a v OFI je už podaná žiadosť

23
00:01:46,753 --> 00:01:48,611
a ak to miesto chcem dostať,
musím na to ihneď skočiť.

........