1
00:00:00,151 --> 00:00:03,591
- Nové začiatky nie sú nikdy pekné.
- <i>VIDELI STE V HEROES REBORN</i>

2
00:00:03,711 --> 00:00:04,777
Čo je to?

3
00:00:04,779 --> 00:00:06,879
- Sledovacie zariadenie.
- Jose!

4
00:00:06,881 --> 00:00:09,481
Taká, akú vytvoríte, keď
plánujete repopuláciu.

5
00:00:09,483 --> 00:00:10,716
Dearing vie, kde sú.

6
00:00:10,718 --> 00:00:14,053
<i>Meč je kľúč ako
nájsť môjho otca.</i>

7
00:00:14,055 --> 00:00:15,554
Nemôžem použiť schopnosti.

8
00:00:15,556 --> 00:00:17,756
Budeš vedieť, čo máš robiť.

9
00:00:17,758 --> 00:00:19,325
Prečo som taký dôležitý?

10
00:00:19,327 --> 00:00:21,794
Pomôžeš zachrániť svet.

11
00:00:21,796 --> 00:00:23,629
<i>To je ono, kamoš.</i>

12
00:00:23,631 --> 00:00:26,899
<i>To sme postavili my.
To sme boli my.</i>

13
00:00:26,901 --> 00:00:29,668
<i>Hovoríme o totálnom zničení.</i>

14
00:00:44,151 --> 00:00:45,818
Kde je Hiro Nakamura?

15
00:00:45,820 --> 00:00:48,120
Prečo má Erica jeho meč?

16
00:00:48,122 --> 00:00:52,191
Aj keby som vám to povedal,
tak mi neuveríte.

17
00:00:52,193 --> 00:00:54,526
Ona ho má, však?

18
00:00:57,598 --> 00:01:00,432
Spýtam sa ťa to iba raz.

19
00:01:00,434 --> 00:01:04,870
- Kde je môj synovec?
- Môžeš ma bozať.

20
00:01:08,476 --> 00:01:10,876
Dúfam, že ti nevadí,

21
00:01:10,878 --> 00:01:15,314
že toto už nikdy neuvidíš.

22
00:01:17,885 --> 00:01:19,852
Odkiaľ to sakra máš?

23
00:01:19,854 --> 00:01:21,575
Včera som ťa sledoval
cestou z okrsku domov.

........