1
00:00:00,783 --> 00:00:02,524
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,525 --> 00:00:05,750
<i>Ric chce vzkřísit Jo pomocí kamene,
který je plný učiněného zla.</i>

3
00:00:05,751 --> 00:00:08,183
Fénixův kámen. Bonnie, jsi v pořádku?

4
00:00:08,184 --> 00:00:10,858
<i>S tím kamenem není něco
v pořádku. Musíme ho zničit.</i>

5
00:00:10,859 --> 00:00:13,553
Moje matka je magor
a všichni se ji bojí zastavit.

6
00:00:13,554 --> 00:00:16,756
Uzavřeli jsme dohodu.
<i>Necháme je být, oni nechají nás.</i>

7
00:00:16,757 --> 00:00:19,642
Na co by Valerie chtěla Stefanův deník?

8
00:00:19,644 --> 00:00:22,946
Zápis z 15. července 1863
by ti měl říct proč.

9
00:00:22,947 --> 00:00:25,220
<i>Někoho jsem potkal.
Jmenuje se Valerie</i>

10
00:00:25,221 --> 00:00:27,839
<i>a je to možná ta nejkrásnější dívka,
kterou jsem kdy viděl.</i>

11
00:00:28,436 --> 00:00:31,651
- <i>Má Elenu.</i>
- A jsem jediná, kdo ví, kde je.

12
00:00:31,652 --> 00:00:34,784
- <i>Má Caroline, má Elenu.</i>
- Tohle je její plán.

13
00:00:34,785 --> 00:00:36,110
Nenecháme ji, aby nás rozdělila.

14
00:00:36,111 --> 00:00:38,061
A nebo necháme.
<i>Na pohřbu byli čtyři heretici.</i>

15
00:00:38,062 --> 00:00:41,518
<i>S mrtvým Malcolmem je jich pět,
ale v to 1903 jich bylo šest,</i>

16
00:00:41,519 --> 00:00:45,010
což znamená, že je tu ještě jeden.
A já ho najdu a vyjednám obchod.

17
00:00:45,011 --> 00:00:46,630
Obě je dostaneme zpátky.

18
00:00:49,119 --> 00:00:52,110
Za tři roky ode dneška

19
00:00:53,793 --> 00:00:56,246
- Haló?
- <i>Tylere, tady Stefan.</i>

20
00:00:56,247 --> 00:00:58,765
- Mluvil jsi s Caroline?
- Ne a nechtěj to po mně.

21
00:00:58,766 --> 00:01:01,493
Nemám zájem zamíchat se
do toho vašeho dramatu.

22
........