1
00:00:07,716 --> 00:00:11,136
8 MĚSÍCŮ PŘED PREKRIMEM

2
00:00:43,836 --> 00:00:45,295
Je tady někdo?

3
00:00:50,175 --> 00:00:52,052
Haló?

4
00:00:59,434 --> 00:01:01,520
Zmlkni.

5
00:01:12,573 --> 00:01:14,032
Ne!

6
00:01:33,844 --> 00:01:35,888
Vidíš to?

7
00:01:35,929 --> 00:01:40,142
- Na co se dívám?
- Na naši budoucnost.

8
00:01:40,184 --> 00:01:44,146
Plány na nový zadržovací systém.

9
00:01:44,146 --> 00:01:45,981
Mléčná lázeň, Arthure.

10
00:01:45,981 --> 00:01:48,817
Mnohem pokročilejší než ta,
ve které nás drželi v PreKrimu.

11
00:01:48,817 --> 00:01:50,444
Ta složka je 10 let stará.

12
00:01:50,444 --> 00:01:53,155
Protože program byl zrušen
předtím, než nás tam přemístili.

13
00:01:53,155 --> 00:01:55,908
- Kdo?
- Federálové.

14
00:01:55,949 --> 00:01:57,993
Obranná zpravodajská agentura.

15
00:01:57,993 --> 00:02:01,705
Měli s námi větší plány
než jen bránit vraždám v D.C.

16
00:02:01,705 --> 00:02:03,207
Jako Národní bezpečnost?

17
00:02:03,207 --> 00:02:04,791
Byli bychom
jejich tajnou zbraní.

18
00:02:04,791 --> 00:02:07,085
Ale když nás pustili,
projekt byl pozastaven.

19
00:02:07,085 --> 00:02:08,504
Což je dobře.

20
00:02:08,504 --> 00:02:10,297
Jen když to tak zůstane.

21
00:02:10,297 --> 00:02:14,384
Toto vidím ve své vizi,
Arthure, každý den,

22
00:02:14,384 --> 00:02:17,513
co se Dash vrátil do města
a začal pracovat s tou policistkou.

23
00:02:17,513 --> 00:02:19,598
Chtěla jsi, abych jim
........