1
00:00:18,000 --> 00:00:21,200
<font color="#298A08">Public Morals</font>
S01E08 No Crazies on the Street

2
00:00:34,461 --> 00:00:37,364
Tady Muldoon.
Jsem naproti.

3
00:01:05,159 --> 00:01:10,000
- Pane Pattone.
- Terranci.

4
00:01:10,699 --> 00:01:17,004
Tady je
něco malého navíc.

5
00:01:17,005 --> 00:01:18,105
Děkuju.

6
00:01:18,106 --> 00:01:20,574
Máte chvíli čas?
Chtěl bych si promluvit.

7
00:01:20,575 --> 00:01:25,379
Ale ovšem.
Sedni si u nás.

8
00:01:25,380 --> 00:01:28,115
Chtěl bych si
promluvit o Rustym.

9
00:01:28,116 --> 00:01:31,851
Chápu dobře, že si vy dva
poslední dobou nelezete na oči?

10
00:01:33,020 --> 00:01:35,422
Ty snad
se svým otcem ano?

11
00:01:36,091 --> 00:01:38,959
Očividně jste
s ním nedávno mluvil.

12
00:01:38,960 --> 00:01:42,696
Říkal, že jste ho poctil
návštěvou a popili spolu.

13
00:01:42,697 --> 00:01:44,665
Byla to
pěkná návštěva.

14
00:01:44,666 --> 00:01:47,067
Vzpomínali jsme
na staré dobré časy.

15
00:01:47,068 --> 00:01:48,235
Jo, staré časy.

16
00:01:48,236 --> 00:01:50,171
Staré dobré časy,
třeba jako ty časy,

17
00:01:50,172 --> 00:01:51,906
během kterých nedávno
vypukla menší válka.

18
00:01:51,907 --> 00:01:53,741
Nevím nic
o žádné válce.

19
00:01:53,742 --> 00:01:56,911
Ale prosím.
Nedělejte ze mě idiota.

20
00:01:56,912 --> 00:01:59,446
Spíš mi řekněte,
proč si váš Davis myslel,

21
00:01:59,449 --> 00:02:02,583
........