1
00:00:01,273 --> 00:00:04,104
Tvoj kamoš Jack Nesbitt...
ide v nejakom špinavom podnikaní.

2
00:00:04,140 --> 00:00:06,990
Títo chlapi sem prevážajú ženy
z Východnej Európy proti ich vôli.

3
00:00:06,993 --> 00:00:08,125
Zabili Katyu.

4
00:00:08,127 --> 00:00:10,694
Ona si zhromažďovala informácie
o celej operácii.

5
00:00:10,696 --> 00:00:12,129
To, čo sa stalo v klube,

6
00:00:12,131 --> 00:00:14,632
keď mi ten chlap priložil pištoľ
k mojej hlave...

7
00:00:14,634 --> 00:00:15,933
mi otvorilo myseľ.

8
00:00:16,001 --> 00:00:19,169
Už ťa nikdy v živote nechcem stratiť.

9
00:00:19,205 --> 00:00:20,507
Som tehotná.

10
00:00:22,675 --> 00:00:23,841
Čo sa deje?

11
00:00:23,877 --> 00:00:25,283
Severide, odoberieme ti
tvoju hodnosť.

12
00:00:25,319 --> 00:00:26,158
Čože?

13
00:00:26,194 --> 00:00:28,446
Kapitán Patterson prevezme Oddiel 3,

14
00:00:28,448 --> 00:00:30,181
s okamžitou platnosťou.

15
00:01:11,357 --> 00:01:13,557
Takže sa držíme plánu, však?

16
00:01:13,593 --> 00:01:15,878
Rozhodne. Nič im nepovieme.

17
00:01:24,537 --> 00:01:26,437
Hej, čo pre vás môžem urobiť?

18
00:01:27,440 --> 00:01:29,535
Ja... Viem, že je to náhle,

19
00:01:31,574 --> 00:01:34,203
ale chcem pracovať na úrade
pre vyšetrovanie podpaľačstiev.

20
00:01:39,552 --> 00:01:40,677
Poručík?

21
00:01:41,188 --> 00:01:43,610
Podporujem jej rozhodnutie na 100%.

22
00:01:44,423 --> 00:01:47,717
Severide tam už volal mojím menom
a v OFI je už podaná žiadosť

23
00:01:47,753 --> 00:01:49,611
a ak to miesto chcem dostať,
musím na to ihneď skočiť.

........