1
00:00:07,006 --> 00:00:08,574
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:08,574 --> 00:00:12,362
Rozhodli jste se rozvést
humánním způsobem.

3
00:00:12,412 --> 00:00:14,147
Chci jen společnou péči.

4
00:00:14,147 --> 00:00:16,379
Máte pro ně dostatek místa?

5
00:00:16,404 --> 00:00:18,751
Až dopíšu knihu,
dostanu zbytek zálohy

6
00:00:18,751 --> 00:00:21,529
a pronajmu ve městě
dostatečně velký byt.

7
00:00:21,554 --> 00:00:24,066
- Chcete tenhle konec?
- Má to sílu.

8
00:00:24,091 --> 00:00:25,425
Nesouhlasím.

9
00:00:25,425 --> 00:00:28,103
- Žiješ s ní?
- Ne, Helen.

10
00:00:28,128 --> 00:00:29,730
Ať se nepřibližuje k dětem.

11
00:00:29,730 --> 00:00:32,198
Nemůžeš mít vše,
co chceš, Helen.

12
00:00:32,198 --> 00:00:35,576
Vždycky jsem si myslela, že budu
plánovat svatbu vás dvou.

13
00:00:35,601 --> 00:00:37,570
Nevěřím, že je konečně má.

14
00:00:37,570 --> 00:00:39,439
- Přestaňte.
- Kdo sakra jste?

15
00:00:39,439 --> 00:00:41,057
Jeho právník, Jon Gottlief.

16
00:00:41,082 --> 00:00:44,610
Vše ohledně zastupování
mého muže musí jít přese mě.

17
00:00:44,610 --> 00:00:48,222
Tímto vás stát obviňuje
z maření spravedlnosti

18
00:00:48,247 --> 00:00:50,216
a opuštění místa nehody

19
00:00:50,216 --> 00:00:52,219
s následkem smrti.

20
00:00:52,219 --> 00:00:56,130
Je hrozné milovat spisovatele,
jeho světy a fantazie

21
00:00:56,155 --> 00:00:58,125
Četla jste to?

22
00:00:58,125 --> 00:00:59,856
Ještě ne.

23
........