1
00:00:17,291 --> 00:00:22,685
<i>MASAKR U SIOUX FALLS</i>

2
00:00:25,476 --> 00:00:28,947
<i>V hlavních rolích
RONALD REAGAN</i>

3
00:00:31,754 --> 00:00:35,219
<i>a BETTY LaPLAGE</i>

4
00:00:56,487 --> 00:00:58,316
Mám tu...

5
00:00:59,460 --> 00:01:01,195
Na co čekáme?

6
00:01:04,280 --> 00:01:05,747
Cože?

7
00:01:07,600 --> 00:01:08,834
Na šípy.

8
00:01:08,868 --> 00:01:11,904
Gayle přidělává
na Reagana šípy.

9
00:01:12,176 --> 00:01:15,738
Jo, já vím, to je...
Říkali...

10
00:01:16,338 --> 00:01:18,911
Jenny přišla za mnou do karavanu
a říkala pět minut, tak...

11
00:01:18,912 --> 00:01:21,204
No, těch šípů
je spousta.

12
00:01:24,131 --> 00:01:25,963
Takže...

13
00:01:26,488 --> 00:01:28,420
- Mám teda jít zpátky...
- Ne.

14
00:01:28,421 --> 00:01:30,484
Ne, to...
Jenny říkala...

15
00:01:30,485 --> 00:01:31,918
Co že to Jenny říkala?

16
00:01:32,291 --> 00:01:34,880
Oni... oni...
oni přidělávají ty šípy.

17
00:01:34,881 --> 00:01:35,848
Jo, já vím.

18
00:01:35,849 --> 00:01:36,882
Ale jak dlouho ještě?

19
00:01:37,283 --> 00:01:39,060
Holka, prostě to
zjisti, jasný?

20
00:01:39,061 --> 00:01:40,871
Protože tady náčelník
tu stojí v mokasínách.

21
00:01:40,872 --> 00:01:42,272
A je sakra únor.

22
00:01:46,705 --> 00:01:48,084
No a jakej
vůbec je?

23
........