1
00:00:42,289 --> 00:00:44,756
Námořnictvo...

2
00:00:44,823 --> 00:00:48,589
chtělo slyšet můj příběh.

3
00:00:48,662 --> 00:00:52,894
Požádali mě, abych jim řekl
pravdu předtím, než zemřu.

4
00:00:55,734 --> 00:00:59,501
Řekl jsem jim, kam si mají
tu svojí pravdu strčit.

5
00:01:06,245 --> 00:01:09,208
Já jsem poslední, kdo ví,...

6
00:01:09,315 --> 00:01:13,184
...co zabilo lidi na té ponorce,

7
00:01:13,253 --> 00:01:18,714
a vím také, že šlo o sebevražednou misi.

8
00:01:18,791 --> 00:01:24,525
Radši shořím v pekle, než abych to
řekl těm vrahům, co nás tam poslali.

9
00:01:24,596 --> 00:01:28,192
Proto sem jedeme až z Washingtonu, námořníku.

10
00:01:28,267 --> 00:01:33,864
Chceme slyšet váš příběh, chceme se ujistit,
že spravedlnosti bude učiněno za dost.

11
00:01:33,940 --> 00:01:36,738
Říkal jste, že po vašem výbuchu vzteku,

12
00:01:36,809 --> 00:01:41,406
vás velící důstojník Johansen
zamkl s vaším kapitánem.

13
00:01:42,848 --> 00:01:46,785
Johansen udělal, co musel.

14
00:01:46,853 --> 00:01:48,787
To je válka.

15
00:01:48,855 --> 00:01:52,415
Někteří jsou obětováni tak,
že ostatní mohou přežít.

16
00:01:52,492 --> 00:01:54,585
Musíte nás odtud dostat!

17
00:01:57,496 --> 00:02:00,431
Přestaňte!

18
00:02:03,035 --> 00:02:06,630
Když ty dveře zavřeli,

19
00:02:06,705 --> 00:02:11,005
věděl jsem, že můj život, že životy všech,
padly za oběť.

20
00:02:11,076 --> 00:02:14,568
Johansene!
Otevřete ty dveře!

21
00:02:14,680 --> 00:02:18,117
Otevřete ty dveře! Johansene!

22
00:02:22,421 --> 00:02:27,290
A tehdy poprvé jsem viděl nepřítele,
který nás zabíjel.

23
00:02:55,821 --> 00:02:58,016
Ta věc...
........