1
00:00:00,137 --> 00:00:02,137
Viem, že je to všetko narýchlo,

2
00:00:02,173 --> 00:00:04,182
ale chcem pracovať
na vyšetrovaní požiarov.

3
00:00:04,218 --> 00:00:05,417
Vitajte na palube.

4
00:00:05,453 --> 00:00:07,009
Som naozaj vďačná, že tu som.

5
00:00:07,045 --> 00:00:08,844
- Ste v poriadku?
- Mali sme len ťažký výjazd.

6
00:00:08,846 --> 00:00:10,145
Zastrelili mladú mamičku.

7
00:00:10,147 --> 00:00:13,015
Odrodili sme jej dieťa,
ale ona to nezvládla.

8
00:00:13,017 --> 00:00:15,250
Znova si sa bola pozrieť na to dieťa?

9
00:00:15,252 --> 00:00:17,853
- Áno..
- Brett, to nemôžeš robiť.

10
00:00:17,855 --> 00:00:20,526
51-ka neurobila nič zlé
pri tom požiari, veliteľ.

11
00:00:20,562 --> 00:00:22,691
Premiestnite tie autá.
Je tam dom v plameňoch!

12
00:00:22,693 --> 00:00:24,559
Nechajte ho zhorieť!

13
00:00:24,561 --> 00:00:26,094
Susedia zablokovali ulicu.

14
00:00:26,096 --> 00:00:27,930
Teraz hovoria, že sme reagovali pomaly.

15
00:00:27,966 --> 00:00:30,365
Ak sa dokáže, že ste boli
pri tom požiari pomalí,

16
00:00:30,367 --> 00:00:32,401
veliteľ Boden bude zbavený velenia.

17
00:00:37,452 --> 00:00:40,662
Čo tu robí Severide? Myslel som,
že toto je stretnutie dôstojníkov.

18
00:00:41,344 --> 00:00:42,491
Sú to raňajky.

19
00:00:42,493 --> 00:00:44,092
Chápem.

20
00:00:47,063 --> 00:00:48,930
Čo povedal Riddle?

21
00:00:48,966 --> 00:00:51,633
Nepodržal nás. Ako obvykle.

22
00:00:51,669 --> 00:00:53,401
Samá politika.

23
00:00:54,104 --> 00:00:55,347
Ako to vyzerá?

........