1
00:00:02,536 --> 00:00:04,535
21. dubna roku 1967

2
00:00:04,536 --> 00:00:06,169
sjelo z linky General Motors v Janesville

3
00:00:06,171 --> 00:00:08,272
sto milionté auto.

4
00:00:08,273 --> 00:00:10,907
O tři dny později z té samé linky
sjelo další auto.

5
00:00:10,910 --> 00:00:13,977
Tahle Impala z roku 1967
se začala jevit

6
00:00:13,978 --> 00:00:15,412
jako ta nejdůležitější věc

7
00:00:15,413 --> 00:00:17,114
v celičkém vesmíru.

8
00:00:17,115 --> 00:00:20,083
Poslouchej, jak vrní!

9
00:00:24,422 --> 00:00:25,556
Tohle je auto, které hledáš.

10
00:00:25,557 --> 00:00:27,300
Jo? Víš něco o autech?

11
00:00:27,304 --> 00:00:29,458
Můj táta mě o nich naučil všechno.

12
00:00:31,000 --> 00:00:32,929
Vím, že už to je dlouho.

13
00:00:32,970 --> 00:00:34,965
Dean a já, poslední dobou
jsme si prošli lecčím,

14
00:00:34,966 --> 00:00:36,933
ale tohle je jiný.

15
00:00:36,936 --> 00:00:38,801
Tohle je moje chyba a nevím,
jak ji mám napravit.

16
00:00:38,804 --> 00:00:42,305
Potřebujeme tvoji pomoc, Bože.

17
00:00:42,307 --> 00:00:44,274
Potřebujeme vědět, že ještě
existuje njaká naděje.

18
00:01:27,516 --> 00:01:34,016
== přeložila Mischy ==

19
00:01:42,801 --> 00:01:45,502
- Čau.
- Čus.

20
00:01:45,503 --> 00:01:47,938
Vole, kde máš spodky?

21
00:01:47,939 --> 00:01:49,840
Tohle je svobodný bunkr.

22
00:01:49,841 --> 00:01:51,674
Našel's něco?

23
00:01:53,278 --> 00:01:55,846
Temnotu ne.

24
00:01:57,182 --> 00:01:59,182
........