1
00:01:01,470 --> 00:01:05,613
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:01:05,614 --> 00:01:06,950
<i>PRAVDIVÝ</i>

3
00:01:12,960 --> 00:01:17,069
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 1979.</i>

4
00:01:23,591 --> 00:01:27,825
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

5
00:01:32,434 --> 00:01:36,673
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

6
00:01:51,369 --> 00:01:55,285
Překlad a časování - Anniie126

7
00:02:00,706 --> 00:02:03,082
Můj manžel by vám rád poděkoval
za to, že jste přijeli.

8
00:02:03,083 --> 00:02:06,240
To je jasný.
Víme, na čí stranu se postavit.

9
00:02:07,686 --> 00:02:09,453
Víme, jak se chovat!

10
00:02:09,967 --> 00:02:11,723
Nemusíte křičet.
Není hluchej.

11
00:02:11,757 --> 00:02:14,125
Ale já... já...

12
00:02:16,294 --> 00:02:17,845
Tak co s tím teda je?

13
00:02:17,846 --> 00:02:20,122
- Měl mrtvici.
- Lehkou mrtvici.

14
00:02:20,123 --> 00:02:21,532
Nemůže chodit ani mluvit.

15
00:02:21,566 --> 00:02:23,048
Zatím ne.

16
00:02:23,435 --> 00:02:25,103
Ale nebude to dlouho trvat.

17
00:02:25,838 --> 00:02:30,207
Uvnitř... je to pořád ten samý lev.

18
00:02:30,433 --> 00:02:32,510
Ale dokud mu nebude lépe,
budete jednat se mnou.

19
00:02:32,511 --> 00:02:34,045
Přesně tak.

20
00:02:34,079 --> 00:02:35,561
Jednejte s mámou.

21
00:02:36,015 --> 00:02:37,819
Ona to tu řídí.

22
00:02:38,450 --> 00:02:43,254
A taky bysme vám chtěli
poděkovat za přání a vzkazy.

23
00:02:43,255 --> 00:02:44,817
Děláš si ze mě srandu?
........