1
00:00:03,127 --> 00:00:04,499
Ne, vy zmlkněte!

2
00:00:04,529 --> 00:00:06,664
- Držte sakra hubu!
- Já… dobrá, poslouchám. Co?

3
00:00:06,694 --> 00:00:07,994
- Co se snažíte říct? Co…
- Dobře.

4
00:00:08,024 --> 00:00:09,774
Poslouchejte, co vám řeknu.

5
00:00:09,804 --> 00:00:12,310
Můžu přijít k vám domů.
Můžu přijít k vašim sousedům.

6
00:00:12,340 --> 00:00:13,200
Nemůžete!

7
00:00:13,201 --> 00:00:16,573
Můžu přijít k vašim rodičům a říct,
že jste se vykašlala na svůj dluh.

8
00:00:15,938 --> 00:00:17,659
Pane, vy víte, kde bydlí mí rodiče?

9
00:00:17,660 --> 00:00:18,614
Vzala jste si peníze, a nesplácíte je.

10
00:00:18,644 --> 00:00:20,534
- Ne, já zaplatila každý cent.
- To byste měla…

11
00:00:20,564 --> 00:00:23,408
- Můžu to udělat, je to legální.
- Ne, to není legální.

12
00:00:23,438 --> 00:00:24,289
A víte, proč je to legální?

13
00:00:24,319 --> 00:00:26,921
Ne, nemyslím, že rozumíte, Maggie.

14
00:00:26,951 --> 00:00:28,960
Ne, já rozumím, ale nemyslím, že vy…

15
00:00:28,962 --> 00:00:31,384
Mám číslo vašeho
sociálního zabezpečení, Maggie.

16
00:00:31,414 --> 00:00:34,446
Mám váš e-mail. Můžu vám zničit život.

17
00:00:34,476 --> 00:00:37,445
Zaplatila jsem… já… zaplatila jsem
své dluhy, zaplatila jsem každý cent!

18
00:00:37,475 --> 00:00:39,188
- Maggie, rozčilujete mě.
- Vidíte? Vybrali ho.

19
00:00:39,218 --> 00:00:42,034
- Já jednám s lháři celý den.
- Cože?

20
00:00:42,064 --> 00:00:43,670
A myslel jsem, že vy nejste jednou z nich.

21
00:00:43,700 --> 00:00:46,983
Zaplatila jsem vám 8,900 dolarů…

22
00:00:47,013 --> 00:00:49,735
Nezaplatila, Maggie,
a proto přijdu do vašeho domu

23
........