1
00:00:01,817 --> 00:00:03,751
Tady, doušku, doušku.

2
00:00:03,753 --> 00:00:05,486
Vylez, ať jsi kdekoliv!

3
00:00:06,722 --> 00:00:08,722
Já nevěřím na duchy.

4
00:00:08,724 --> 00:00:10,257
Ta kamera zachytila ducha.

5
00:00:10,259 --> 00:00:11,759
Spirituální fotografie.

6
00:00:11,761 --> 00:00:13,727
Jak myslíš, že se rodí
zlí duchové?

7
00:00:13,729 --> 00:00:15,963
Nemůžou zapomenout,
nemůžou odejít

8
00:00:15,965 --> 00:00:17,364
a zůstanou tady.

9
00:00:17,366 --> 00:00:20,567
Cítí se prázdně, bojí se.

10
00:00:20,569 --> 00:00:23,103
Když mluvíme o duchách...

11
00:00:23,105 --> 00:00:26,006
Zachránila mě Temnota.

12
00:00:26,008 --> 00:00:27,841
Jsme spojení, Deane.

13
00:00:27,843 --> 00:00:28,575
Poděkovala mi.

14
00:00:28,577 --> 00:00:29,643
Za co?

15
00:00:29,645 --> 00:00:30,778
Že jsme ji osvobodili.

16
00:00:34,083 --> 00:00:35,682
Myslím si, že Amara
je Temnota.

17
00:00:35,684 --> 00:00:37,418
V té holce je ďábel!

18
00:00:37,420 --> 00:00:39,753
Amara má hlad.
Pěkně roste.

19
00:00:39,755 --> 00:00:41,422
Takže někde tam venku
je pradávný zlo,

20
00:00:41,424 --> 00:00:43,057
který každým dnem sílí.

21
00:00:43,059 --> 00:00:44,391
Chci to dítě.

22
00:00:44,393 --> 00:00:45,626
Mám hlad.

23
00:00:45,628 --> 00:00:47,528
To dítě pojídá duše.

24
00:00:47,530 --> 00:00:48,562
Mám <i>hlad.</i>
........