1
00:00:02,417 --> 00:00:06,444
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:06,445 --> 00:00:07,388
<i>PRAVDIVÝ</i>

3
00:00:08,486 --> 00:00:12,697
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 1979.</i>

4
00:00:13,642 --> 00:00:17,042
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

5
00:00:17,043 --> 00:00:18,649
<i>A ohledně zpráv ze zámoří,</i>

6
00:00:18,650 --> 00:00:20,820
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní</i>
President Truman dnes reportérům řekl,

7
00:00:20,820 --> 00:00:22,471
<i>popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>
že si je jistý tím,

8
00:00:22,472 --> 00:00:25,120
<i> se hrdým bojovníkům z řad
Námořní pěchoty Spojených Států</i>

9
00:00:25,120 --> 00:00:31,430
<i>podaří zatlačit jednotky Severní Koreje
na jih od 38. rovnoběžky.</i>

10
00:00:31,431 --> 00:00:32,559
Překlad a časování - Anniie126

11
00:00:32,560 --> 00:00:36,790
<i>Pouze po poradě s vrcholnými úředníky
ministerstva obrany a vnitra</i>

12
00:00:36,791 --> 00:00:40,271
<i>Truman nabídnul Jižní Koreji
neomezenou vojenskou pomoc,</i>

13
00:00:40,458 --> 00:00:44,370
<i>aniž by od Kongresu požadoval
oficiální vyhlášení války.</i>

14
00:00:48,542 --> 00:00:52,293
<i>MOONBASE FREEDOM
v hlavní roli RONALD REAGAN</i>

15
00:00:52,430 --> 00:00:53,560
<i>Svět se nyní, pane Lawrenci,</i>

16
00:00:53,560 --> 00:00:56,707
<i>potýká se zvláštním
astronomickým jevem.</i>

17
00:00:56,930 --> 00:00:59,900
<i>Z celého světa přichází hlášení
o nevysvětlitelných objektech...</i>

18
00:01:00,490 --> 00:01:01,840
Musíme tě prošacovat, Otto.

19
00:01:02,010 --> 00:01:04,489
<i>Snad mi nechcete říct,
že takový vědec, jako jste vy,</i>

20
00:01:04,490 --> 00:01:05,720
<i>by věřil takovým nesmyslům?</i>

21
00:01:05,850 --> 00:01:07,700
<i>Ne, to vám netvrdím.</i>

22
00:01:21,970 --> 00:01:22,900
Dodde.
........