1
00:00:01,000 --> 00:00:01,835
"Dříve"

2
00:00:01,835 --> 00:00:03,753
Na, doušku, doušku!

3
00:00:03,753 --> 00:00:05,505
Vystrč růžky,
ať jsi, kde jsi.

4
00:00:06,715 --> 00:00:08,717
Já na duchy nevěřím.

5
00:00:08,717 --> 00:00:10,260
Kamera ho zachytila.

6
00:00:10,260 --> 00:00:11,761
Posmrtná fotografie.

7
00:00:11,761 --> 00:00:13,722
Jak myslíš, že zuřiví duchové vznikají?

8
00:00:13,722 --> 00:00:15,974
Nedokážu
zapomenout a odejít.

9
00:00:15,974 --> 00:00:17,350
A zůstanou tu léta.

10
00:00:17,350 --> 00:00:20,562
Cítí svou podstatu,
jsou vyděšení.

11
00:00:20,562 --> 00:00:23,106
Když už jsme u duchů.

12
00:00:23,106 --> 00:00:26,025
Ta Temnota,
ona mě zachránila.

13
00:00:26,025 --> 00:00:27,861
Jsme spojení Deane.

14
00:00:27,861 --> 00:00:29,654
- Poděkovala mi.
- Za co?

15
00:00:29,654 --> 00:00:30,780
Za vysvobození.

16
00:00:34,075 --> 00:00:35,702
Myslím si,
že Amara je Temnota.

17
00:00:35,702 --> 00:00:37,412
Tu dívku posedl ďábel!

18
00:00:37,412 --> 00:00:39,748
Má hlad.
Je ve vývinu.

19
00:00:39,748 --> 00:00:41,416
Takže nám tu pobíhá
prastaré zlo

20
00:00:41,416 --> 00:00:43,042
a každým dnem sílí.

21
00:00:43,042 --> 00:00:44,377
To dítě chci.

22
00:00:44,377 --> 00:00:45,628
Mám hlad.

23
00:00:45,628 --> 00:00:47,547
To dítě jí duše.

........