1
00:00:02,346 --> 00:00:04,383
Slyšel jsi o studii,
která přišla na to,

2
00:00:04,385 --> 00:00:06,986
že lidé, kteří byli
populární ve třinácti,

3
00:00:06,988 --> 00:00:08,721
mají problém uspět
v pozdějším životě?

4
00:00:08,723 --> 00:00:11,157
Vedu si dobře, ve 13
jsem byl populární.

5
00:00:11,159 --> 00:00:12,291
Ve škole?

6
00:00:12,293 --> 00:00:13,959
Ne, doma.

7
00:00:14,729 --> 00:00:15,928
Všechno služebnictvo
mi zpívalo,

8
00:00:15,930 --> 00:00:17,830
smálo se mým vtipům...

9
00:00:18,998 --> 00:00:22,134
Přál bych si
znát jejich jména.

10
00:00:22,136 --> 00:00:25,104
Říká ta studie, co se
stane s nepopulárními dětmi?

11
00:00:25,106 --> 00:00:27,573
To mi řekni ty...
s jedním se probouzíš.

12
00:00:28,709 --> 00:00:30,543
Poslouchejte.

13
00:00:30,545 --> 00:00:33,245
Právě jsem dostal e-mail
od Wila Wheatona.

14
00:00:33,247 --> 00:00:36,248
Syn Leonard Nimoye
pracuje na dokumentu,

15
00:00:36,250 --> 00:00:38,517
který začal dělat se
svým otcem už před jeho smrtí.

16
00:00:38,519 --> 00:00:40,719
Je to a panu Spockovi
a jeho vlivu na naší kulturu.

17
00:00:40,721 --> 00:00:41,687


18
00:00:41,689 --> 00:00:42,922
A proč to píše tobě?

19
00:00:42,924 --> 00:00:44,924
Shánějí fanoušky
na rozhovory

20
00:00:44,926 --> 00:00:46,692
a Wil si myslím,
že já budu dobrý.

21
00:00:46,694 --> 00:00:47,760
Plácni.

22
00:00:47,762 --> 00:00:49,161
........